BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Lưu Văn Quyết

Tiến sĩ

Trưởng Khoa phụ trách chung; phụ trách Nghiên cứu Khoa học, Đào tạo Sau đại học và Hợp tác Quốc tế

Nguyễn Thị Phương

Tiến sĩ

Phó Trưởng Khoa phụ trách Công tác sinh viên

Dương Thành Thông

Thạc sĩ

Phó Trưởng Khoa phụ trách Đào tạo

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

TS. Lưu Văn Quyết

Trưởng Khoa Lịch sử

Chủ tịch Hội đồng

ThS. Dương Thành Thông

Phó Trưởng Khoa Lịch sử

Thư ký

TS. Nguyễn Thị Phương

Phó Trưởng khoa Lịch sử

Ủy viên

GS.TS. Võ Văn Sen

Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Ủy viên

TS. Đỗ Thị Hạnh

Trưởng Bộ môn Lịch sử Thế giới

Ủy viên

TS. Phí Ngọc Tuyến

Trưởng Bộ môn Khảo cổ học

Ủy viên

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung

Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử

Ủy viên

PGS.TS. Hà Minh Hồng

Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử

Ủy viên

PGS.TS Dương Kiều Linh

Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử

Ủy viên

PGS.TS. Trần Thị Mai

Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử

Ủy viên

PGS.TS Đặng Văn Thắng

Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử

Ủy viên

PGS.TS Trần Thuận

Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử

Ủy viên

TS. Phan Văn Cả

Giảng viên Khoa Lịch sử

Ủy viên

PGS.TS Trần Nam Tiến

Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo; Giảng viên cao cấp Khoa Quan hệ quốc tế

Ủy viên

 TS. Lê Hữu Phước

Giảng viên chính Khoa Lưu trữ học-Quản trị văn phòng

Ủy viên

 Xem Quyết định và danh sách thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Lịch sử tại đây


 

TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

 

Họ và tên

Học hàm - Học vị

Chức vụ

Võ Văn Sen

Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Đỗ Thị Hạnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Lịch sử Thế giới

Phí Ngọc Tuyến

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Khảo cổ học

Nguyễn Thị Phương

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng CS Việt Nam

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Họ và tên

Học hàm, Học vị

Võ Văn Sen

Giáo sư, Tiến sĩ

Hà Minh Hồng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trần Thị Mai

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Dung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trần Thuận

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Dương Kiều Linh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Đặng Văn Thắng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Lưu Văn Quyết

Tiến sĩ

Phí Ngọc Tuyến

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Phương

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tiến sĩ

Nguyễn Đình Thống

Tiến sĩ

Hồ Sơn Diệp

Tiến sĩ

Phan Văn Cả

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hậu

Tiến sĩ

Đỗ Thị Hạnh

Tiến sĩ

Nguyễn Thế Trung

Thạc sĩ

Thái Vĩnh Trân

Thạc sĩ

Nguyễn Lệ Thủy

Thạc sĩ

Võ Thị Ánh Tuyết

Thạc sĩ

Nguyễn Thị Hà

Thạc sĩ

Trần Đình Tư Thạc sĩ

Hà Thị Kim Chi

Thạc sĩ

Nguyễn Chiến Thắng

Thạc sĩ

 

ĐỘI  NGŨ CHUYÊN VIÊN

Họ và tên

Học vị

Nhiệm vụ

Vũ Qúy Tùng Anh

Tiến sĩ

Giáo vụ Sau đại học

Võ Thị Xuân Hương

Thạc sĩ

Giáo vụ đại học chính quy

Triệu Thị Nhân Hậu

Cử nhân

Giáo vụ đại học CNTN

Trần Thị Bích Trâm

Thạc sĩ

Thư ký Khoa

 Lê Trần Quang Khang Cử nhân

Trợ lý quản lý sinh viên

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 Thạc sĩ


Phó Trưởng khoa Lịch sử

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.