Hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành (1977 - 2015), khoa Lịch Sử đã hoàn thành tốt sứ mạng của mình là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học các chuyên ngành của khoa học lịch sử, nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội các tỉnh thành phía Nam của Tổ quốc.

Từ năm 1977 đến nay Khoa Lịch sử trải qua 2 giai đoạn phát triển quan trọng:

- Giai đoạn 1977 - 1995:  thời kỳ xây dựng, phát triển trong đội hình của trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Lịch sử từng bước tập hợp, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu; hình thành, củng cố và phát triển bộ máy tổ chức theo cơ cấu 5 ngành đào tạo truyền thống: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Dân tộc học.

- Giai đoạn 1996 - 2015: thời kỳ xây dựng, phát triển trong đội hình của trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Lịch Sử tiếp tục củng cố, phát triển các bộ môn truyền thống (Bộ môn Dân tộc học tách ra thành lập Bộ môn - Khoa Nhân học; Bộ môn Lịch sử thế giới tách ra một phần thành lập khoa Quan hệ Quốc tế), xây dựng thêm 4 ngành đào tạo mới là Lưu trữ & Quản trị văn phòng, Bảo tàng học & Di sản, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phương pháp luận sử học. Tháng 7/2013, Nhà trường lại quyết định tách Bộ môn Lưu trữ học & Quản trị văn phòng ra khỏi Khoa Lịch sử để thành lập Bộ môn mới trực thuộc Trường.

Hiện nay, hoạt động đào tạo nổi bật của Khoa Lịch sử là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo bậc đại học (gồm hệ chính quy đại trà, hệ cử nhân tài năng, hệ vừa làm vừa học, hệ văn bằng 2) và bậc sau đại học (gồm Cao học và Nghiên cứu sinh):

Hệ chính quy: Đào tạo 5 chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Tư tưởng Hồ Chí Minh (ngành Bảo tàng học và Di sản tạm ngừng tuyển khóa mới từ năm 2014). Bình quân mỗi năm ngành Lịch sử tuyển theo chỉ tiêu khoảng 140 - 170 sinh viên; số sinh viên ra trường (đợt đầu) đạt khoảng 60% so với đầu vào.

Chương trình cử nhân tài năng (từ năm 2002): Đào tạo các chuyên ngành Lịch sử. Bình quân mỗi năm tuyển khoảng 20 sinh viên trong số sinh viên đạt thành tích học tập tốt từ năm thứ Nhất; tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường các khoá đạt khoảng 80% so với đầu vào.

Hệ vừa làm vừa học: Đào tạo các chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,…(Trước năm 2014, hệ đào tạo vừa làm vừa học chủ yếu là dành cho ngành Lưu trữ & Quản trị văn phòng). Số sinh viên ra trường đạt khoảng 80% so với đầu vào.

Cao học: Đào tạo 4 ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học (nhưng chủ yếu và thường xuyên là các ngành Lịch sử Việt Nam và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam). Bình quân mỗi năm (2 đợt) tuyển khoảng 40 học viên; số học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp đúng hạn đạt 80%. Khoa Lịch sử cũng đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết trình Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để thông qua Chương trình đào tạo Cao học ngành Hồ Chí Minh học.

Nghiên cứu sinh: Đào tạo 3 chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Khảo cổ học. Bình quân mỗi năm (2 đợt) có khoảng 10 Nghiên cứu sinh trúng tuyển; số NCS bảo vệ luận án đúng hạn là 50%.

Trong kế hoạch chiến lược phát triển từ 2011-2015, Khoa Lịch Sử là một trong những khoa lớn và chủ công của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, là trường lớn về khoa học xã hội và nhân văn ở phía Nam; đào tạo ngành Lịch sử với 5 chương trình đào tạo cử nhân, 4 chương trình đào tạo Thạc sĩ, 3 chương trình đào tạo Tiến sĩ. Đào tạo cán bộ trình độ cử nhân có khả năng giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Khảo cổ học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đào tạo cán bộ khoa học trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học và chuẩn bị Hồ Chí Minh học. Đào tạo cán bộ khoa học trình độ Tiến sĩ có khả năng nghiên cứu độc lập về khoa học cơ bản và có kỹ năng ứng dụng cao 3 chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, Khảo cổ học.

       Qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Khoa Lịch Sử đã từng bước tăng cường, mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh hoạt động giảng dạy và cùng với nghiên cứu khoa học đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu xã hội ở các tỉnh phía Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

 

Khoa Lịch sử

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.