BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ TRỢ LÝ KHOA LỊCH SỬ


BỘ PHẬN

HỌ VÀ

TÊN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Thư ký Khoa

ThS. Trần Thị Bích

Trâm

0966141247

tranthibichtramussh@gmail.com

Giáo vụ

Hệ chính quy

ThS.NCS Võ Thị Xuân

Hương

0919.150.147

xuanhuongvothi@hcmussh.edu.vn

Giáo vụ

Hệ cử nhân tài năng

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Giáo vụ

Hệ vừa làm vừa học - Văn bằng 2

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Trợ lý Đào tạo Chính quy

ThS.NCS Trần Đình


0982162131

hoathuy10@gmail.com

Giáo vụ Sau đại học

Phụ trách Xét duyệt đề cương LVThS; Hồ sơ Bảo vệ các chuyên đề TS; Hồ sơ BV LVThS, LATS (cấp Đơn vị chuyên môn)…

TS. Vũ Quý Tùng

Anh

0902339368

tunganhvq@gmail.com

Tổ chức và sắp xếp lịch học các lớp ThS, TS

ThS.NCS Võ Thị Ánh

Tuyết

0974470680

tuyetkhaoco@gmail.com

Trợ lý 

Nghiên cứu khoa học

ThS. Nguyễn Thế

Trung

01662347122

trungbiendao@gmail.com

Trợ lý

Quản lý sinh viên

CN. Lê Trần Quang

Khang

0793967926

letranquangkhang@gmail.com

Phụ trách Website Khoa

ThS.NCS Dương Thành

Thông

0982162131

duongthanhthong1310@gmail.com

Trợ lý Website Khoa

ThS.NCS Nguyễn Chiến

Thắng

0915050225

chienthang@hcmussh.edu.vn

Phụ trách

Phòng tư liệu Khoa

ThS. Hà Thị Kim

Chi

0909977978

ha.kimchi.cccc@gmail.com

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Cán bộ chuyên trách ĐBCL

ThS. Trần Thị Bích

Trâm

0966141247

tranthibichtramussh@gmail.com

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.