Thông báo việc thực hiện dạy và học trực tuyến hai tuần đầu sau tết Nguyên đán (từ ngày 22/02/2021 đến trước ngày 02/3/2021)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà trường; căn cứ kế hoạch dạy và học của Học kỳ 2 (năm học 2020-2021) đã công bố, Khoa Lịch sử xin thông báo việc thực hiện dạy và học trực tuyến hai tuần đầu sau tết Nguyên đán (đến ngày 02/3/2021) theo chủ trương trên như sau:

1. Đối với các môn học đại cương (dành cho sinh viên năm thứ 1, năm thứ 2), giảng viên/ sinh viên chuyển sang dạy/ học trực tuyến theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

2. Đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành do Khoa phụ trách:

a. Áp dụng dạy và học trực tuyến hai tuần sau Tết nguyên đán đối với các môn bắt đầu học từ tuần sau (22/02) đến trước ngày 02/3/2021 (danh sách môn học đính kèm dưới đây);

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC KHOA LỊCH SỬ HỌC TRỰC TUYẾN HAI TUẦN ĐẦU SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN

TT

TÊN MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

1

Phương pháp luận sử học

GS.TS. Võ Văn Sen

TS. Lưu Văn Quyết

senvv@hcmussh.edu.vn

luuvanquyet@hcmussh.edu.vn

Chiều thứ 2: 22/2, 01/3

Sáng thứ 4: 24/2

2

Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

TS. Lưu Văn Quyết

ThS. Dương Thành Thông

luuvanquyet@hcmussh.edu.vn

duongthong@hcmussh.edu.vn

Chiều thứ 2: 22/2, 01/3

Sáng thứ 4: 24/2

3

Anh văn chuyên ngành (lịch sử thế giới)

TS. Phan Thị Anh Thư

anhthu.vnh@gmail.com

Chiều thứ 2: 22/2, 01/3

Sáng thứ 5: 25/2

4

Khảo cổ học tín ngưỡng tôn giáo

PGS.TS. Đặng Văn Thắng

dangvanthang@hcmussh.edu.vn

Chiều thứ 2: 22/2, 01/3

5

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh

TS. Huỳnh Bá Lộc

quanvenduong55@gmail.com

Sáng thứ 3: 23/2, 02/3

6

Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử

PGS.TS. Trần Thuận

tranthuanxhnv@gmail.com

Chiều thứ 3: 23/2, 02/3

7

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của Đảng CSVN

TS. Nguyễn Đình Thống

thongndnv@gmail.com

Sáng thứ 3: 23/2, 02/3

8

Đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của Đảng CSVN

TS. Hồ Sơn Diệp

hosondiep1960@gmail.com

Chiều thứ 3: 23/2, 02/3

9

Căn cứ địa ở chiến trường Nam bộ (1954-1975)

TS. Hồ Sơn Diệp

hosondiep1960@gmail.com

Sáng thứ 3: 23/2, 02/3

10

Đường Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam

TS. Nguyễn Đình Thống

thongndnv@gmail.com

Chiều thứ 3: 23/2, 02/3

11

Nghiệp vụ ngoại giao

TS. Nguyễn Tăng Nghị

nguyentangnghi@gmail.com

Sáng thứ 3: 23/2, 02/3

12

Công pháp quốc tế

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

hongvanktm@yahoo.com

Chiều thứ 3: 23/2, 02/3

13

Địa lý học lịch sử Việt Nam

PGS.TS. Trần Thị Mai

maitranthi@hcmussh.edu.vn

Sáng thứ 3: 23/2, 02/3

14

Các phương pháp nghiên cứu khảo cổ học

TS. Nguyễn Thị Hậu

haukhaoco2010@gmail.com

Chiều thứ 3: 23/2, 02/3

15

Cơ sở khảo cổ học

PGS.TS. Đặng Văn Thắng

TS. Nguyễn Thị Hậu

haukhaoco2010@gmail.com

dangvanthang@hcmussh.edu.vn

Sáng thứ 3: 23/2, 02/3

16

Lịch sử Việt Nam hiện đại

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

hongnhung171283@gmail.com

Chiều thứ 3: 23/2, 02/3

Sáng thứ 6: 26/2

17

Lịch sử thế giới hiện đại

TS. Phan Văn Cả

hueminhphan@gmail.com

Sáng thứ 3: 23/2, 02/3

Sáng thứ 7: 27/2

18

Cơ sở bảo tàng học

TS. Phí Ngọc Tuyết

phituyen59@gmail.com

Chiều thứ 4: 24/2

19

Lưu trữ học đại cương

TS. Phan Đình Nham

pdnham43@gmail.com

Chiều thứ 4: 24/2

20

Chính sách đối ngoại Việt Nam từ năm 1975 đến nay

PGS.TS. Trần Nam Tiến

trannamtienfir@hcmussh.edu.vn

nam_tien2004@yahoo.com

Sáng thứ 4: 24/2

21

Khảo cổ học Óc Eo và Phù Nam

ThS. Hà Thị Kim Chi

ha.kimchi.cccc@gmail.com

Chiều thứ 4: 24/2

22

Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy đường lối cách mạng của Đảng CSVN

TS. Ngô Quang Định

ngo_quangdinh@yahoo.com.vn

Sáng thứ 4: 24/2

23

Đường lối đối ngoại của Đảng CSVN

TS. Nguyễn Thị Phương

haphuong3377@gmail.com

Chiều thứ 4: 24/2

24

Quan hệ VN - Lào - CPC trong lịch sử

ThS. Trần Đình Tư

hoathuy10@gmail.com

Sáng thứ 4: 24/2

25

Lịch sử hình thái KT-XH ở Châu Á

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung

nndung@vnuhcm.edu.vn

Chiều thứ 4: 24/2

26

Nhân chủng học

TS. Nguyễn Khắc Cảnh

ngkhaccanh@vnuhcm.edu.vn

Sáng thứ 4: 24/2

27

Khảo cổ học Champa

PGS.TS. Đặng Văn Thắng

dangvanthang@hcmussh.edu.vn

Sáng thứ 5: 25/2

28

Toàn cầu hóa

TS. Đỗ Thị Hạnh

dothihanh64@gmail.com

Chiều thứ 6: 26/2

29

Những vấn đề lịch sử văn hóa triều Nguyễn

PGS.TS. Trần Thị Mai

maitranthi@hcmussh.edu.vn

Sáng thứ 6: 26/2

30

Chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng CSVN

ThS. Nguyễn Lệ Thủy

thuynguyenlsd@yahoo.com

Sáng thứ 6: 26/2

31

Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại

ThS. Dương Thành Thông

duongthong@hcmussh.edu.vn

Sáng thứ 7: 27/2

 

b. Nhà trường sẽ gửi thông tin tài khoản dạy và học online qua email cho giảng viên và sinh viên. Nội dung cụ thể khác liên quan đến môn học có thể được giảng viên và sinh viên thống nhất trong các buổi học sau.

Khoa Lịch sử kính thông báo đến quý Thầy Cô và các bạn sinh viên biết và thực hiện. Chúng tôi mong nhận được và chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của quý Thầy Cô và các bạn sinh viên trong thời gian khó khăn này.

 

>>> Xem toàn bộ nội dung thông báo tại đây

 

KHOA LỊCH SỬ


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.