Thông báo viết bài trong lĩnh vực giáo dục đại học của Hội thảo quốc tế Khoa học Xã hội và Nhân văn 2021 (USSH-ICSSH 2021)

 

Thư mời viết bài: https://bit.ly/2NMJgPR


Các chủ đề chính: https://bit.ly/3sn7lfe


Nộp bài:2. Nộp bài working paper (2.500 - 4.000 từ) hoặc full paper (6.000 - 9.000 từ) trước 31/5/2021


Ban tổ chức sẽ mời những tác giả có bài tham luận xuất sắc tham gia vào số đặc biệt của các tạp chí Higher Education Quarterly (Q1), Policy Futures in Education (Q2) và Tạp chí Giáo dục (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). Các số đặc biệt này do VES 2021 làm chủ biên.

 

Xem nguồn: PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.