Thông báo đăng ký tham dự khóa đào tạo Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ĐHQG-HCM trong nghiên cứu và tiếp cận chương trình tiến sĩ

Theo thông báo Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo đến viên chức và người lao động về khóa đào tạo “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nghiên cứu và tiếp cận chương trình tiến sĩ” với một số nội dung chính sau:

1. Đối tượng:

Viên chức và người lao động của các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM.

2. Nội dung khóa học

- Quy trình và kỹ thuật tự xây dựng công trình nghiên cứu khoa học;

- Đọc, đánh giá, viết và xuất bản bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế;

- Tư duy phản biện;

- Kiến thức nền;

- Thiết kế nghiên cứu trong khoa học xã hội;

- Quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo hiệu quả - ứng dụng phần mềm Endnote.

3. Giảng viên

Do các phó giáo sư, tiến sĩ đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại các nước có nền giáo dục phát triển đảm nhiệm.

4. Địa điểm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

5. Thời lượng: 112 tiết (16 tiết/tuần, trong vòng 07 tuần).

6. Thời gian học

Hai ngày trong tuần (thứ Sáu và thứ Bảy, từ ngày 14/8/2020 đến ngày 26/9/2020) (Sáng: 8h30- 11h30; Chiều: 13h00- 16h00)


Nguồn: PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.