Thông báo về xét điểm rèn luyện sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1, năm học 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên kính gửi quý Thầy/cô công văn về việc xét điểm rèn luyện sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ 1, năm học 2020-2021.


Kính đề nghị quý thầy/cô triển khai xét điểm rèn luyện của các sinh viên vi phạm quy chế thi và gửi kết quả xét duyệt về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 16/4/2021.


>>>Xem Công văn số 99 và danh sách tại đây


>>>Xem Công văn số 308 và danh sách tại đây


Nguồn: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.