Thông báo về việc quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Nhà trường thông báo số 285/TB-XHNV-SĐH đến các khoa/bộ môn, học viên cao học, nghiên cứu sinh về quy định chuẩn ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học cho các khoá như sau:

I. NGOẠI NGỮ

Ngoại ngữ được sử dụng trong đào tạo sau đại học là một trong 06 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Học viên học ngành ngoại ngữ cần s dụng ngoại ngữ thứ hai để xét công nhận đạt chuẩn.

II. CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

1. Trình độ thạc sĩ

Học viên cao học được công nhận đủ trình độ ngoại ngữ để tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a. Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước, nước ngoài mà ngành học là 01 trong 06 ngoại ngữ được quy định tại Mục I.

b. Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước, nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 01 trong 06 ngoại ngữ được quy định tại Mục I, không qua phiên dịch.

c. Có chứng ch ngoại ngữ, với mức tối thiểu sau:

  

- TIẾNG ANH

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

ВЕС

BULATS

VNU-EPT

4.5

450 ITP

133 CBT

45 iBT

450

(nói, viết)

201 -220

PET

Preliminary

40

201

 

- TIẾNG KHÁC

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

TRKI 1

DELF B1

TCFB1

B1 ZD

HSK level 3

JLPT N4

 

a. Chứng chỉ/chứng nhận B1 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

b. Chứng chỉ/chứng nhận B1 của các đơm vị được ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo.

* Lưu ý:

- Từ khoá tuyển sinh năm 2016 đến khoá 2021: người học đạt các chứng ch ngoại ngữ 02 kỹ năng nghe và đọc, để được công nhận đạt chuẩn cần bổ sung chứng chỉ 02 kỹ năng nói và viết hoặc kiểm tra bổ sung 02 kỹ năng nói và viết tại cơ sở đào tạo được ĐHQG-HCM cho phép;

- Từ khoá tuyển sinh năm 2022 trở đi: các chứng ch ngoại ngữ phải đủ 04 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

2. Trình độ tiến sĩ

Nghiên cứu sinh được công nhận đủ trình độ ngoại ngữ để tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a. Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước, nước ngoài mà ngành học là 01 trong 06 ngoại ngữ được quy định tại Mục I.

b. Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước, nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 01 trong 06 ngoại ngữ được quy định tại Mục I, không qua phiên dịch.

c. Có chứng chỉ ngoại ngữ, với mức tối thiểu sau:

 

 - TIẾNG ANH

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

ВЕС

BULATS

VNU-EPT

5.0

500 ITP

45 iВТ

600

First FCE

Busines

Vantage

60

251

(nói, viết)

241 -270


Từ khoá tuyển sinh năm 2018 trở đi, ngoại ngữ tiếng Anh chỉ áp dụng 02 chứng chi: IELTS 5.0 và TOEFL iВТ 45 trở lên.

 

- TING KHÁC

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

TRKI 2

DELF B2

TCF B2

B2 ZD

HSK level 4

JLPT N2

* Lưu ý:

- Khoá tuyển sinh năm 2016 và khoá 2017: người học đạt các chứng chi ngoại ngữ 02 kỹ năng nghe và đọc, để được công nhận đạt chuẩn cần bổ sung chứng chỉ 02 kỹ năng nói và viết.

- Từ khoá tuyển sinh năm 2018 trở đi: các chứng chi ngoại ngữ phải đủ 04 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

III. XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN

1. Hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn: giấy đề nghị xét công nhận đạt chuẩn + chứng chỉ ngoại ngữ.

2. Thời hạn công nhận chứng chỉ: trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày đãng ký xét đạt chuẩn.

3. Thời gian nhận hồ sơ xét công nhận đạt chun: người học nộp hồ sơ tại Phòng Sau đại học từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 3, tháng 6, thảng 9 và tháng 12 hàng năm.

 

Xem toàn văn Thông báo tại đây


Nguồn: PHÒNG SAU ĐẠI HỌC


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.