Thông báo về việc đăng ký môn học, Học kỳ II năm học 2020 - 2021 của sinh viên hệ Chính quy

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ II, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

 

1. Thời gian đăng ký:

- Sinh viên khoá 2018, 2017 và SV khoa Nga khoá 2016: Đăng ký từ 9h00 ngày 26/01/2021 đến 23h00 ngày 27/01/2021.

- Sinh viên khoá 2019: Đăng ký từ 9h00 ngày 28/01/2021 đến 23h00 ngày 29/01/2021.

- Sinh viên khoá 2020: Dự kiến đăng ký vào tháng 03/2021 (phòng Đào tạo sẽ thông báo lịch đăng ký cụ thể sau).

 

2. Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện cũng như việc đăng ký môn học khác khóa:

- Sinh viên khoá 2017 và SV các khóa trước: Đăng ký từ 9h00 ngày 01/02/2021 đến 23h00 ngày 02/02/2021.

- Sinh viên khoá 2018: Đăng ký từ 9h00 ngày 03/02/2021 đến 23h00 ngày 04/02/2021.

- Sinh viên khoá 2019: đăng ký từ 9h00 ngày 05/02/2021 đến 23h00 ngày 06/02/2021.

 

3. Thời gian hủy môn học:

- Sinh viên khoá 2017 và SV các khóa trước: Đăng ký từ 9h00 ngày 01/03/2021 đến 23h00 ngày 02/03/2021.

- Sinh viên khoá 2018: Đăng ký từ 9h00 ngày 03/03/2021 đến 23h00 ngày 04/03/2021.

- Sinh viên khoá 2019: Đăng ký từ 9h00 ngày 05/03/2021 đến 23h00 ngày 06/03/2021.

 

4. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào tạo và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn trên website: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

❖ Sinh viên lưu ý:

- Sinh viên có thể vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học Đại cương.

- Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.

- Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để đối chiếu nếu trong quá trình đăng ký có xảy ra sai sót.

- Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Chuyển nhóm” nếu muốn chuyển mã lớp học phần mà vẫn giữ lại lớp hiện tại nếu không chuyển được.

- Sinh viên xem hướng dẫn “Đăng ký học phần”, “In phiếu đăng ký” theo link sau:https://sites.google.com/view/dangkyhocphan

- Đối với nh ững môn học chưa có lịch học, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp cô Hà để được giải đáp (điện thoại: 08.38293828 - nhánh 173)

 

Xem toàn văn thông báo tại đây

Nguồn: PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.