Thông báo về chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đăc biêt khó khăn năm hoc 2020-2021

Nhà trường thông báo triển khai chương trình học bổng trên như sau:

Đối tượng

- Sinh viên hệ chính quy tập trung đang học tập tại Trường thuộc diện: khuyết tật, mồ côi cha/mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;
- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo;
- Kết quả học tập đạt loại khá trở lên trong năm học 2019-2020;
- Chưa nhận học bổng của các tổ chức, cá nhân trong năm học 2020-2021;
- Ưu tiên sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật.


Giá trị học bổng: Căn cứ vào năm học hiện tại của sinh viên, học bổng sẽ có những giá trị khá nhau bắt đầu từ năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
- Sinh viên năm thứ nhất: 50.000.000 đ/suất;
- Sinh viên năm thứ hai: 30.000.000 đ/suất;
- Sinh viên năm thứ ba: 20.000.000 đ/suất;
- Sinh viên nãm thứ tư/thứ năm: 10.000.000 đ/suất.


Hồ sơ gồm:

- Thư viết tay trình bày hoàn cảnh, có xác nhận của cha và mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp;

- Thư giới thiệu từ thầy/cô của Trường (có xác nhận chữ ký);

- Bản photo Giấy CMND/Thẻ CCCD và thẻ sinh viên;

- Bản sao có chứng thực sổ hộ nghèo/giấy xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn của chính quyền địa phương;

- Bảng điểm năm học 2019-2020 hoặc bản sao giấy báo nhập học (đối với sinh viên năm thứ nhất).

Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông báo về chương trình học bổng cho sinh viên được biết. Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng B.002-Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc Phòng P2.01-Nhà điều hành, Cơ sở Thủ Đức) trước ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Xem Thông báo tại đây


PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.