Thông báo Lịch nộp bài tiểu luận

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NV                                    Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA LỊCH SỬ
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2014


THÔNG BÁO
V/v nộp bài tiểu luận của SV hệ VLVH

     SV các lớp hệ VLVH phải nộp tất cả các bài tiểu luận (giữa kỳ và cuối kỳ) của các môn học “Làng xã Việt Nam truyền thống và hiện đại” và “Các nền văn hóa tiền sử và sơ sử ở phía Nam” về Văn phòng Khoa Lịch sử vào ngày 17/2/2014 (từ 17g30 -19g).

     Khoa sẽ không nhận bài tiểu luận 2 môn này sau thời gian quy định trên.


GIÁO VỤ HỆ VLVH

Thông báo Lịch nộp bài tiểu luận

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.