Giới thiệu sách mới “Đàn đá Lộc Hòa”

Sách "Đàn đá Lộc Hòa" của PGS.TS. Phạm Đức Mạnh (Giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGHCM) – chủ biên, và Hồ Tiến Duật (Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Phước) – đồng chủ biên, do Nxb.Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành quý I năm 2020. 

 

 

 Ảnh chụp bìa trước và bìa sau của ấn phẩm “Đàn đá Lộc Hòa” do Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2020

 

Sách "Đàn đá Lộc Hòa" có số ISBN: 978-604-58-4631-5; Khổ sách: 16 x 24cm.


                   “Nhân sự kiện Đàn đá Lộc Hòa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là “Bảo vật Quốc gia” năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Bình Phước chủ trương hợp tác với PGS. TS. Phạm Đức Mạnh, giảng viên cao cấp Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục nghiên cứu hệ thống các tư liệu cơ bản nhất về đàn đá nói riêng và về “thời tiền sử và sơ sử”  trên đất Bình Phước nói chung, phục vụ cho công tác xây dựng một trong các nội dung quan trọng của đề tài về Đàn đá ở Nam Bộ và phát huy tác dụng các giàn đàn Bảo vật Quốc gia đã phát hiện ở Lộc Hòa - Lộc Ninh.”


(trích “Lời giới thiệu” của GS.TS.NGND. Ngô Văn Lệ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trong ấn phẩm “Đàn đá Lộc Hòa” do Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2020, trang 7).


Ảnh chụp "mục lục" của ấn phẩm “Đàn đá Lộc Hòa” do Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2020


Ảnh chụp tác giả chủ biên-PGS.TS. Phạm Đức Mạnh với bộ di sản đàn đá Lộc Hòa năm 1996, trích tại trang 374 của ấn phẩm “Đàn đá Lộc Hòa” do Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2020

 

KHOA SỬ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.