Thông báo về việc đăng ký học phần online học kỳ II/2020-2021

Hiện nay các khoa đã hoàn thành thời khoá biểu học kỳ II năm học 2020-2021, Nhà trường đề nghị các anh/chị học viên cao học, nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ khoá tuyển năm 2019 và 2020 tham gia học tập tại Trường đăng ký môn học cho học kỳ II năm học 2020- 2021 bằng cách đăng ký học phần online qua cổng thông tin học viên.

Thời gian đăng ký học phần online: từ ngày 05/2/2021 đến hết ngày 10/03/2021

Thời gian huỷ học phần đã đăng ký: trước ngày 18/03/2021.


Lưu ý:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ căn cứ trên số tín chỉ đã đăng ký của người học để thu học phí.

- Học viên cao học, nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ không đăng ký học phần online mà không có lý do chính đáng được xem như bỏ học.

- HVCH, NCS xem cách thức đăng ký học phần online và Thời khóa biểu đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết, HVCH&NCS có thể tham khảo thêm tại WEBSITE của Phòng Sau đại học theo đường linhk: https://sdh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=35b5a341-66b3-45a6-b533-98e1bc36f848

Đính kèm:

>>> Xem toàn văn Thông báo và hướng dẫn đăng ký học phần online tại đây

>>> Xem Thời khóa biểu Cao học tại đây

>>> Xem Thời khóa biểu Nghiên cứu sinh tại đây

 

Nguồn: GIÁO VỤ SAU ĐẠI HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.