LỊCH THI HỌC KỲ I (2020 - 2021) [Điều chỉnh]

LỊCH THI HỌC KỲ I ( 2020 - 2021)

CƠ SỞ  THỦ ĐỨC, THÁNG 12-2020 THÁNG 01-2021

 

NGÀY

LỚP

SL SV

MÔN THI

PHÒNG

GIỜ THI

Thứ Hai

4/01/2020

LSVN4

40

Vấn đề ruộng đất

A1-12

8h00

LSĐ

40

Công cuộc cải tổ cải cách ở một số nước….

A1-13

LSĐ4

30

ĐCSVN lãnh đạo CNH, HĐH đất nước

A1-12

10h00

LSVN3

40

Biển Đông-Những vấn đề lịch sử

A1-13

LSVN3

LSTG3 4

40

20

Thời đại và những vấn đề về đại

Nhập môn khu vực học

A1-01

 

13h30

LSVN2

100

Sử liệu học

A1-02

Thứ Tư

06/01/2020

LSTG3+4

KCH3+4

30

10

Chủ nghĩa khủng bố

Luật Di sản

A1-21

8h00

LSĐ3

KCH

35

20

Lịch sử ĐCSVN từ 1975 đến nay

KCH Lịch sử VN

A1-22

A1-21

LSTG3

20

QHQT Trung Đông

A1-22

10h00

LSVN

LSĐ3

40

30

Lịch sử Kinh Tế VN

Lịch sử xây dựng Đảng

A1-22

Lsvn2

50

Cơ sở khảo cổ học

A1-12

13h00

Lsvn2

50

Cơ sở khảo cổ học

A1-13

Thứ sáu

08/01/2020

LSNV3+4

50

Sự lựa chọn con đường phát triển

A1-32

 

 

8h00

LSG3+4

30

Phong trào công nhân CSQT

A1-33

LSVN2

50

Lịch sử VN cận đại

A1-32

10h00

LSVN2

50

Lịch sử VN cận đại

A1-33

LSVN2

50

Lịch sử thế giới cận đại

A1-24

13h00

LSVN2

50

Lịch sử thế giới cận đại

A1-25

 

Lưu ý:

-Lịch thi có thể thay đổi, đề nghị SV theo dõi website hoặc bảng tin Khoa thường xuyên để nắm thông tin.

+ SV phải đóng đủ học phí mới có tên trong danh sách dự thi.

+ Sinh viên không tự ghi thêm tên vào danh sách thi. Nếu không có tên trong danh sách dự thi, sinh viên phải liên hệ với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

* Đối với các môn thi vấn đáp: Lớp trưởng chủ động liên hệ với giảng viên để biết lịch thi và báo giáo vụ để bố trí phòng thi.

* Đối với các môn thi dưới hình thức tiểu luận:

 + Tất cả các bài tiểu luận phải được nộp cho Lớp trưởng. Khoa không nhận riêng lẻ tiểu luận (kể cả các tiểu luận của SV học lại, học cải thiện…).

+ Lớp trưởng sắp xếp bài thi theo thứ tự Mã số sinh viên và nộp kèm với Bảng điểm của lớp (có chữ ký) về Văn phòng Khoa đúng thời gian quy định của giảng viên. Trường hợp giảng viên chưa quy định thời gian, bài tiểu luận phải nộp về Khoa trước 25/12/2020. Nếu chưa có Bảng điểm, Lớp trưởng liên hệ Phòng Đào tạo hoặc Giáo vụ chính quy để nhận.

 + Qúa thời gian quy định nộp tiểu luận, Giáo vụ khoa hoàn toàn không chịu trách nhiệm với mọi hình thức nộp trễ.


GIÁO VỤ CHÍNH QUY

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.