Bộ môn Khảo cổ học tham dự “Hội nghị Thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55” tại Hải Phòng

Từ ngày 28 đến 30 tháng 9 năm 2020, tại Hải Phòng đã diễn ra “Hội nghị Thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55” với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu liên quan tới ngành khảo cổ học, trong đó có các giảng viên tại Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch Sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM).

 

Đến tham dự “Hội nghị Thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55” năm 2020 Bộ môn Khảo cổ học có các giảng viên: TS.Phí Ngọc Tuyến (Trưởng Bộ môn), PGS.TS.Đặng Văn Thắng, TS.Nguyễn Thị Hậu và ThS.Nguyễn Chiến Thắng. Năm nay, Ban tổ chức Hội nghị đã tổ chức đưa đón các đại biểu tới thăm quan thực tế di tích Bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên), và Khu di tích Bạch Đằng Giang (Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên).


Các đại biểu tham dự “Hội nghị Thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55” năm 2020 tới thăm quan thực tế di tích Bãi cọc Cao Quỳ (xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên) [Ảnh: Chiến Thắng]


Tại Trung tâm Hội nghị Thành phố (số 18 đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng) đã diễn ra các hoạt động khai mạc, phiên báo cáo chung và báo cáo thảo luận tại các tiểu ban, các phiên báo cáo tổng kết và bế mạc. Theo báo cáo “Hoạt động khảo cổ học Việt Nam năm 2019 – 2020” do  PGS.TS. Bùi Văn Liêm (Tổng Biên tập Tạp chí Khảo cổ học) trình bày cho biết: Ban Tổ chức đã nhận được 341 bài tham luận liên quan tới các lĩnh vực: Khảo cổ học Tiền sử (105 bài), khảo cổ học Lịch sử (166 bài), khảo cổ học Champa - Óc Eo (48 bài), khảo cổ học Dưới nước (16 bài) và 6 bài về các hoạt động chung của các cơ quan nghiên cứu khảo cổ. Các bài tham luận này được Ban tổ chức phân chia thành 4 tiểu ban để các đại biểu tham dự trình bày và thảo luận, gồm: Tiểu ban Khảo cổ học Tiền Sử, Tiểu ban Khảo cổ học Lịch Sử, Tiểu ban Khảo cổ học Champa-Óc Eo và Tiểu ban Khảo cổ học Dưới nước.


 

PGS.TS. Bùi Văn Liêm (Tổng Biên tập Tạp chí Khảo cổ học) trình bày báo cáo “Hoạt động khảo cổ học Việt Nam năm 2019 – 2020” [Ảnh: Chiến Thắng]


Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch Sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) cũng có các bài viết gửi tham dự Hội nghị với nhiều kết quả về các hoạt động của Bộ môn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 của các cán bộ giảng viên thuộc Bộ môn: PGS.TS. Phạm Đức Mạnh, PGS.TS. Đặng Văn Thắng, TS. Nguyễn Thị Hậu, ThS.Nguyễn Thị Hà, ThS. Võ Thị Ánh Tuyết, ThS.Nguyễn Chiến Thắng.

 

Ở lĩnh vực nghiên cứu khai quật khảo cổ học Tiền sử, cuộc khai quật di tích Suối Linh lần thứ ba do các giảng viên Bộ môn Khảo cổ học kết hợp với Bảo tàng Đồng Nai tiến hành cuối năm 2019, với các báo cáo: “Thám sát, khai quật di tích suối linh (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) năm 2019” (PGS.TS.Phạm Đức Mạnh, ThS.Nguyễn Chiến Thắng; CN.Nguyễn Thị Tuyết Trinh-Bảo tàng tỉnh Đồng Nai); báo cáo “Đồ đá tại di tích Suối Linh (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) qua thám sát, khai quật năm 2019” (ThS.Nguyễn Chiến Thắng; TS.Nguyễn Hồng Ân-Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai; ThS.Quảng Văn Sơn-Trường Đại học Văn Lang; báo cáo “Đồ gốm tại di tích Suối Linh (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) qua thám sát, khai quật năm 2019” (ThS.Nguyễn Chiến Thắng; CN.Nguyễn Sự-Bảo tàng tỉnh Bến Tre; CN.Hoàng Như Khoa-Bảo tàng tỉnh Bình Định).

  


ThS.Nguyễn Chiến Thắng, giảng viên Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch Sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) trình bày báo cáo tại Hội nghị [Ảnh: ThS.Quảng Văn Sơn]

 

Trong nghiên cứu các di vật khảo cổ có các bài nghiên cứu ở lĩnh vực khảo cổ học Champa-Óc Eo và khảo cổ học Lịch Sử: ThS.Nguyễn Thị Hà, cùng các tác giả Lương Thị Nhi (thành phố Hồ Chí Minh) và Lee Hye Woon (Hàn Quốc) với bài “Về loại hình nồi nhỏ ở di tích gò Cây Trâm (Trung Sơn, Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang)”; PGS.TS. Đặng Văn Thắng và Lê Thanh Tự (Bảo tàng Bạc Liêu) trong bài “Tượng Varuna Vĩnh Hưng (Bạc Liêu); PGS.TS. Đặng Văn Thắng qua bài “Mukhalinga-yoni Po Krong Gialai và phù điêu Po Rome-Roni thể hiện sự kết hợp giữa Hindu giáo và Phật giáo”; ThS.Võ Thị Ánh Tuyết cùng CN.Nguyễn Sự (Bảo tàng Bến Tre) với nghiên cứu thuộc khảo cổ học Lịch Sử với bài “Một số di vật có niên đại sớm tại Thất Võ Miếu (Khu phố 5, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre)”.

 

Ngoài ra, TS. Nguyễn Thị Hậu với báo cáo nêu vấn đề “Thực trạng các di tích khảo cổ học trong quá trình đô thị hóa tại nhiều địa phương”.

 

Cũng tại Hội nghị, những tham luận tại Hội nghị năm 2019 đã được Viện Khảo Cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) biên tập và xuất bản với nhan đề “Những phát hiện mới về Khảo Cổ học năm 2019” do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội phát hành (số ISBN: 978-604-308-096-4, khổ 19x27 cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 9-2020). Trong ấn phẩm này, có nhiều báo cáo về các lĩnh vực môi trường và con người cổ, khảo sát và khai quật khảo cổ học và nghiên cứu về các di vật do các giảng viên tại Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch Sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) là tác giả: PGS.TS.Đặng Văn Thắng, ThS.Nguyễn Thị Hà, ThS.Đỗ Ngọc Chiến, và ThS.Nguyễn Chiến Thắng.


Về môi trường và con người cổ:

ThS.Đỗ Ngọc Chiến, và ThS.Nguyền Chiến Thắng  cùng TS.Nguyễn Thị Mai Hương (Viện Khảo Cổ học) với bài viết “Kết quả phân tích phấn hoa di chỉ Dinh Ông (Tây Ninh)” (tr.179-182).


Về khảo sát và khai quật khảo cổ học:

ThS.Nguyễn Chiến Thắng  và TS.Trịnh Hoàng Hiệp (Viện Khảo cổ học) “Kết quả khai quật tại di tích đền thờ Nguyễn Văn Nghi tỉnh Thanh Hóa” (tr.323-327).

 

ThS.Nguyễn Chiến Thắng  cùng đoàn khai quật (TS.Nguyễn Gia Đối, PGS.TS Bùi Văn Liêm, TS.Nguyễn Hồng Kiên, TS. Trịnh Hoàng Hiệp,  ThS.Nguyễn Đức Bình, ThS. Nguyễn Phúc Cần, ThS. Nguyễn Thị Khuyến, CN. Mai Thị Vui, CN. Lê Ngọc Hà, CN. Lê Thị Thu Huyền, CN. Lê Quang Vũ): “Khai quật tại khu di tích lăng miếu Triệu Tường xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa” (tr.331-338).

 

PGS.TS. Đặng Văn Thắng và ThS.Nguyễn Chiến Thắng cùng với ThS.Võ Thị Huỳnh Như (Bảo tàng Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM): “Thăm dò di tích Bảo Tiền xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp” (tr.338-341).

ThS.Nguyễn Thị Hà với các bài: “Ngôi mộ cổ trên đường Thái Phiên, phường 2, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh” (tr.435-437); và bài viết “Ngôi mộ cổ trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh” (tr.437439).

 

ThS.Nguyễn Thị Hà cùng với các cán bộ chuyên gia: Nguyền Hữu Tuấn (Viện CNTT Bộ Quốc phòng), Nguyễn Quang Bắc (Viện KHCN Vinasa), Nguyễn Quang Miên, Trình Năng Chung, Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng (Viện địa lý và tài nguyên TP. HCM), Phùng Quốc Danh, Nguyễn Thân (BQL Khu di tích Gò Tháp): “Một số phát hiện mới ớ Khu di tích Gò Tháp huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp” (tr.761-765).


ThS.Nguyễn Thị Hà cùng với các cán bộ chuyên gia Nguyễn Quang Bắc (Viện KHCN Vinasa - VSTI), Nguyễn Hữu Tuấn (Viện CNTT Bộ phòng), Nguyễn Quang Miên, Trình Năng Chung và cộng sự “Một số phát hiện mới về Núi Trọi trong cụm Núi Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” (tr.765-767).

ThS.Nguyễn Thị Hà cùng với các cán bộ chuyên gia Nguyễn Quang Bắc (Viện KHCN Vinasa - VSTI), Nguyễn Hữu Tuấn (Viện CNTT Bộ Quốc phòng), Nguyễn Quang Miên, Trình Năng Chung (Viện KCH), Võ Hồng Sơn (Cục Viễn thảm quốc gia), Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng (Viện Địa lý và Tài nguyên TP. HCM) “Về các bàu nước cổ ở An Giang do Louis Malleret phát hiện” (tr.812-816).


Về di vật:

ThS.Nguyễn Thị Hà có các bài viết: “Về loại hình chén cốc nhỏ ở di tích Gò Tư Trăm (ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)” (tr.786-789), và “Về sưu tập sành sứ di tích Gò Tư Trăm (ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)” (tr.789-794).

 

Trong Chương trình của “Hội nghị Thông báo Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55” năm 2020, Ban Tổ chức cũng đã trưng bày các ấn phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học được xuất bản trong năm 2019-2020, đặc biệt trong những công trình này có các nhà khoa học đến từ Bộ môn khảo cổ học là PGS.TS. Phạm Đức Mạnh và PGS.TS. Đặng Văn Thắng.

  


Các đại biểu thăm quan trưng bày các ấn phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học được xuất bản trong năm 2019-2020 [Ảnh: Chiến Thắng]

PGS.TS.Phạm Đức Mạnh với 5 ấn phẩm do mình làm chủ biên được xuất bản và được trưng bày tại Hội nghị gồm:

Sách “Đến với lịch sử văn hóa Biên Hùng – Đồng Nai” PGS.TS.Phạm Đức Mạnh -chủ biên được Nhà xuất bản Đồng Nai in phát hành quý II năm 2019.

Sách “Di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo – Hậu Óc Eo trên đất An Giang” của PGS.TS.Phạm Đức Mạnh (Chủ biên) được NXB. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt vào Quý IV năm 2019.

Sách “Mộ cổ Nam Bộ” của PGS.TS.Phạm Đức Mạnh do Nxb.Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành vào Quý I năm 2020.

Sách "Đàn đá Lộc Hòa" của PGS.TS. Phạm Đức Mạnh-chủ biên, và Hồ Tiến Duật (Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Phước) – đồng chủ biên, do Nxb.Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành quý I năm 2020.

Sách "Mộ cổ Đồng Nai" do PGS.TS.Phạm Đức Mạnh-chủ biên, và TS.Nguyễn Hồng Ân (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai)-đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Đồng Nai in phát hành quý III năm 2020.

  

PGS.TS.Đặng Văn Thắng với 2 ấn phẩm được xuất bản và trưng bày tại hội nghị gồm:

Di tích khảo cổ học Cát Tiên nhận diện và phát huy giá trị” do PGS.TS. Đặng Văn Thắng-chủ biên, do Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành vào tháng 2019.

Na Phật Na kinh đô đầu tiên và cuối cùng của vương quốc Phù Nam” do PGS.TS. Đặng Văn Thắng-chủ biên, ThS. Nguyễn Hữu Giềng-đồng chủ biên, ThS.Hà Thị Sương-đồng chủ biên do Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành vào tháng 5-2020.

 

Các báo cáo và những ấn phẩm nghiên cứu của cán bộ giảng viên Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch Sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) cùng với các cơ quan đơn vị nghiên cứu trong cả nước trình bày tại Hội nghị không những đã làm nên một “mùa điền dã 2019 - 2020 diễn ra rất sôi nổi, đều khắp trên toàn Quốc và đạt hiệu quả rất cao” của hoạt động khảo cổ học Việt Nam, mà còn “là những thông tin khoa học mới bổ sung những cứ liệu vật thật giúp các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu những vấn đề cơ bản của Khảo cổ học Việt Nam, góp phần nhận thức rõ hơn lịch sử hình thành dân tộc Việt Nam, lịch sử hình thành và phát triển con người Việt Nam” như báo cáo về “Hoạt động khảo cổ học Việt Nam năm 2019 – 2020” của PGS.TS. Bùi Văn Liêm (Viện Khảo cổ học) tại Hội nghị.

  


Các giảng viên Bộ môn Khảo cổ học (Khoa Lịch Sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM) chụp hình lưu niệm với các đại biểu tại Hội nghị (từ trái sang: TS. Ngô Thế Phong-Bảo tàng Lịch Sử Quốc gia Việt Nam, PGS.TS. Đặng Văn Thắng, ThS. Võ Thị Huỳnh Như (Bảo tàng Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM, TS. Nguyễn Thị Hậu, TS. Phí Ngọc Tuyến và ThS.Nguyễn Chiến Thắng [Ảnh: Nguyễn Hữu Thiết-Viện Khảo cổ học)

 

Bài: Khoa Sử

Ảnh:Chiến Thắng, Quảng Văn Sơn, Nguyễn Hữu Thiết

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.