Thông báo lịch tiếp nhận tân học viên cao học, nghiên cứu sinh (nhập học đợt 2 năm 2020)

Kính gửi: Tân học viên cao học, nghiên cứu sinh Khoa Lịch sử trúng tuyển đợt 2 năm 2020

Căn cứ Công văn Số 1145/ XHNV-SĐH V/v tiếp nhận học viên nhập học đợt 1 năm 2020, do Trưởng phòng Sau đại học ký ngày 24 tháng 12 năm 2020. Nay, Khoa Lịch sử xin thông báo lịch tiếp nhận tân học viên cao học, nghiên cứu sinh (nhập học đợt 2 năm 2020) như sau:

Thời gian: Từ 14:30-16:30, chiều thứ Năm, ngày 07 tháng 01 năm 2021;

Địa điểm: Văn phòng Khoa Lịch sử (A.215), Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG – HCM. Địa chỉ số: 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM.

Kính báo học viên, nghiên cứu sinh thu xếp tham dự!

Xem Thông báo tại đây.

KHOA LỊCH SỬ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.