Thông báo mở lớp Triết học, môn chung sau đại học cho học viên khóa 2020 đợt 1

Danh sách lớp và phòng học cụ thể sẽ được thông báo trước ngày khai giảng trên website www.sdh.hcmussh.edu.vn.

Học viên các khóa trước (từ khóa 2017 đến khóa 2019) muốn học lại phải đăng ký với Phòng sau đại học trước ngày 14/5/2021.

 

Xem toàn văn thông báo tại đây

 

Nguồn: PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.