Giới thiệu sách mới “Mộ cổ Đồng Nai”

Sách "Mộ cổ Đồng Nai" do PGS.TS. Phạm Đức Mạnh (Nguyên Trưởng Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch Sử, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM)-chủ biên, và TS. Nguyễn Hồng Ân (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai)-đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Đồng Nai in phát hành quý III năm 2020 (số ISBN: 978-604-52-9209-9; khổ 16 x 24 cm).

 

Ảnh chụp bìa trước và bìa sau của ấn phẩm “Mộ cổ Đồng Nai” do Nxb. Đồng Nai in phát hành quý III năm 202


Ấn phẩm là thành quả của sự tiếp nối nghiên cứu bền bỉ qua việc tổng kết các nghiên cứu trong quá trình hoạt động của PGS.TS. Phạm Đức Mạnh và TS. Nguyễn Hồng Ân.PGS.TS. Phạm Đức Mạnh trong một lần nghiên cứu điền dã di sản mộ cổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai [Ảnh: TS. Nguyễn Hồng Ân]Ấn phẩm “Mộ cổ Đồng Nai” in phát hành là một trong những đề tài nghiên cứu nằm trong hoạt động triển khai thực hiện Quy hoạch Khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (ban hành theo Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 11-7-2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai). Công trình khoa học này là kết quả của việc nghiên cứu tổng hợp về di sản mộ cổ trên đất Đồng Nai một cách toàn diện và chuyên sâu góp phần quan trọng đặc biệt trong việc làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của loại hình di tích mộ cổ của tiền nhân. Những kết quả rút ra từ công trình nghiên cứu “Mộ cổ Đồng Nai” có ý nghĩa không những đáp ứng yêu cầu trong công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích, mà còn cung cấp những cơ sở khoa học tin cậy cho việc quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào lịch sử văn hóa vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo nhiệm vụ được Quy hoạch đặt ra.


Ảnh chụp "Mục lục" của ấn phẩm “Mộ cổ Đồng Nai” do Nxb. Đồng Nai in phát hành quý III năm 2020

 

KHOA SỬ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.