Đăng ký tham dự khóa đào tạo Nâng cao năng lực công bố khoa học quốc tế theo Scopus (đợt 1)

Thực hiện Công văn số 11/ĐTTTS ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực công bố khoa học quốc tế theo Scopus”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo đến viên chức và người lao động về khóa đào tạo trên như sau:

1. Đối tượng

Giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh công tác tại ĐHQG-HCM có đề tài nghiên cứu hoặc cam kết đăng công trình khoa học quốc tế theo Scopus.

2. Nội dung khóa học

- Quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo hiệu quả - ứng dụng phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Quy trình và kỹ thuật xây dựng công trình nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế;
- Đọc, đánh giá, viết và xuất bản bài báo khoa học theo chuẩn quốc tế.

3. Giảng viên
Do các phó giáo sư, tiến sĩ đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại các nước có nền giáo dục phát triển đảm nhiệm.

4. Địa điểm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

5. Sĩ số lớp học: 30 học viên/1 lớp

6. Kinh phí: do ĐHQG-HCM tài trợ.

7. Thời lượng: 48 tiết (08 tiết/ngày, trong vòng 06 ngày).

8. Thời gian học

Thứ Tư và Thứ Năm, từ ngày 03/6/2020 đến ngày 18/6/2020 (Sáng: 8h30 - 1 lh30; Chiều: 13h00 - 16h00)

 

Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo và gửi danh sách đăng ký tham dự khóa đào tạo theo mẫu đính kèm về Phòng Tổ chức - Cán bộ trước 11 giờ ngày 26/5/2020 đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: tccb@hcmussh.edu.vn.

Xem công văn tại đây

Nguồn: PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.