• GS. TS. NGƯT Võ Văn Sen, Trưởng khoa Lịch sử 2002 - 2006

       Trong thời gian làm Trưởng Khoa Sử, GS-TS. Nhà giáo ưu tú Võ Văn Sen đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Khoa, nổi bật là bổ sung đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học trong cán bộ, tăng cường cho cán bộ trẻ học ngoại ngữ...

 • Cố PGS. TS. Lê Văn Quang, Trưởng khoa Lịch sử 1996 - 2002

       Là một nhà giáo, một người nghiên cứu lịch sử, PGS.TS. Lê Văn Quang luôn trăn trở với nghề dạy học, với sự phát triển của khoa học lịch sử trước những yêu cầu mới của xã hội

 • NGND. GS. TS. Ngô Văn Lệ, Trưởng khoa Lịch sử 1990 - 1996

       Bằng những cống hiến cho tập thể với vai trò là người lãnh đạo Khoa và bằng tính cách hồn hậu, chan hòa, đến năm 1994, PTS. Ngô Văn Lệ tiếp tục được cán bộ công chức trong Khoa bầu làm Trưởng Khoa nhiệm kỳ mới...

 • Cố PGS. Hồ Sỹ Khoách, Trưởng Khoa Lịch Sử 1977 - 1989

       Kể từ những ngày đầu chất chồng khó khăn nan giải bởi thiếu thốn đội ngũ giáo viên và những tác động phức tạp từ tình hình chính trị - kinh tế - xã hội, thầy đã cùng tập thể Khoa giữ vững mục tiêu đào tạo, từng bước xây dựng và phát triển Khoa về mọi mặt.

 • Lược sử Khoa Lịch sử

       Khoa Lịch sử là khoa có bề dày truyền thống của Trường Đại học Khọc học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Tiền thân của Khoa Lịch sử là Ban Sử - Trường Đại học Văn Khoa, bắt đầu đào tạo khóa I từ năm 1975. Đến ngày 10/01/1979, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh chính thức ký Quyết định số 869/TC-TH về việc “Thành lập khoa Lịch sử trên cơ sở Bộ môn Sử học”.