CƠ CẤU TỔ CHỨCI. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ
 • Chi bộ Khoa Lịch sử: 25 đảng viên
 • Công Đoàn Khoa Lịch sử: 37 công đoàn viên
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Lịch sử
 • Liên chi Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lịch sử


II. CHÍNH QUYỀN
 • Trưởng khoa phụ trách chung và công tác đào tạo Sau đại học.
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng.
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên, cơ sở vật chất 
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử thế giới 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 • Trưởng bộ môn Khảo cổ học
 • Các giảng viên, nhân viên

III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO  
1. PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng Khoa Lịch sử- Chủ tịch Hội đồng
2. PGS. TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng - Ủy viên
3. TS. Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
4. PGS. TS. Trần Thuận, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Ủy viên
5. TS. Phạm Thị Ngọc Thu - Ủy viên
6. PGS. TS Hà Minh Hồng, Trưởng BM Lịch sử Việt Nam - Ủy viên
7. PGS. TS Phạm Đức Mạnh, Trưởng BM Khảo cổ học - Ủy viên
8. PGS. TS Vũ Tình, Trưởng BM Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ủy viên
9. TS. Nguyễn Đình Thống, Trưởng BM Lịch sử Đảng CSVN - Ủy viên
10. TS. Đỗ Thị Hạnh, Trưởng BM Lịch sử thế giới - Ủy viên
11. PGS. TS. Trần Thị Thu Lương, Cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử - Ủy viên
12. PGS.TS Hoàng Văn Việt, Cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử - Ủy viên
13. TS. Hồ Sơn Diệp, Cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử - Ủy viên
14. PGS. TS Trần Thị Mai, Trưởng phòng Sau đại học - Ủy viên
15. ThS. Đỗ Ngọc Chiến, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Thư ký

  

 

 


NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

Nguyễn Ngọc Dung

Trưởng khoa

Phụ trách chung

Đào tạo Sau đại học

Tổ trưởng Tổ Đảm bảo chất lương

dungnguyen@hcmussh.edu.vn

2

Trần Thuận

Phó trưởng khoa 

Nghiên cứu khoa học

thuantran@hcmussh.edu.vn

3

Đỗ Ngọc Chiến

Phó trưởng khoa 

Đào tạo đại học

Tổ phó Tổ Đảm bảo chất lượng

Admin Website khoa

chiendo@hcmussh.edu.vn

4  Lưu Văn Quyết  Phó trưởng khoa

Công tác sinh viên

Cơ sở vật chất

 luuvanquyet@hcmussh.edu.vn
5  Hà Minh Hồng   Trưởng Bộ môn   BM Lịch sử Việt Nam
 honghaminhvn@hcmussh.edu.vn
6  Đỗ Thị Hạnh  Trưởng Bộ môn  BM Lịch sử thế giới  dothi.hanh@hcmussh.edu.vn
7 Phạm Đức Mạnh Trưởng Bộ môn  BM Khảo cổ học  ducmanh@hcmussh.edu.vn
8  Vũ Tình  Trưởng Bộ môn BM Tư tưởng Hồ Chí Minh  vutinh@hcmussh.edu.vn
9 Nguyễn Thị Phương  Q. Trưởng BM  BM Lịch sử Đảng CSVN  haphuong@hcmussh.edu.vn
10  Trần Thị Thu Lương   Giảng viên  Giảng dạy & NCKH  luongtran@hcmussh.edu.vn
11  Huỳnh Bá Lộc  Giảng viên  Giáo vụ SĐH  
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung   Giảng viên Giảng dạy & NCKH  
13 Phạm Thị Phương      
 14 Thái Vĩnh Trân      
15 Dương Thành Thông      
16 Nguyễn Thế Trung      
17 Dương Kiều Linh      
18 Nguyễn Đình Thống      
19 Nguyễn Lệ Thủy      
20 Hồ Sơn Diệp      
21 Nguyễn Văn Tuân      
 22 Phan Văn Cả      
23 Hoàng Văn Việt      
24 Triệu Thị Nhân Hậu      
25 Phạm Ngọc Trâm      
26 Ngô Quang Định      
27 Đặng Thị Minh Phượng      
28 Võ Thị Hoa      
29 Nguyễn Trinh Nghiệu      
 30 Ngô Tuấn Phương      
31 Nguyễn Thị Hà      
32 Võ Thị Ánh Tuyết      
33 Phạm Thị Ngọc Thảo      
34 Phí Ngọc Tuyến      
35 Hà Thị Kim Chi      
36 Võ Thị Xuân Hương  Chuyên viên  Giáo vụ đai học chính quy  
37 Nguyễn Thị Lan Anh  Chuyên viên Thư ký Khoa  


 
 
 
 
 
 
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.