CƠ CẤU TỔ CHỨC
 I. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ
 • Chi bộ Khoa Lịch sử: 18 đảng viên
 • Công Đoàn Khoa Lịch sử: 35 công đoàn viên
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Lịch sử
 • Liên chi Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lịch sử


II. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN
 • Trưởng khoa phụ trách chung, công tác đào tạo Sau đại học, Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế, Đảm bảo chất lượng
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác Đào tạo đại học, Website Khoa
 • Phó trưởng khoa phụ trách Công tác sinh viên, Cơ sở vật chất 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử thế giới 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Khảo cổ học
 • Các giảng viên, chuyên viên

III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO  [đang cập nhật]
1. PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng Khoa Lịch sử- Chủ tịch Hội đồng
2. GS. TS Võ Văn Sen, Ủy viên
3. TS. Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
4. PGS. TS. Trần Thuận, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Ủy viên
5. TS. Lưu Văn Quyết, Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trưởng BM Lịch sử Việt Nam- Ủy viên

6. TS. Đỗ Thị Hạnh, Trưởng BM Lịch sử thế giới - Ủy viên
7. TS. Phạm Thị Ngọc Thu - Ủy viên

8. PGS. TS Hà Minh Hồng, BM Lịch sử Việt Nam - Ủy viên
9. PGS. TS Phạm Đức Mạnh, BM Khảo cổ học - Ủy viên
10. TS. Nguyễn Đình Thống, BM Lịch sử Đảng CSVN - Ủy viên
11. PGS. TS. Trần Thị Thu Lương, BM Lịch sử Việt Nam - Ủy viên
12. PGS.TS Hoàng Văn Việt, BM Lịch sử thế giới - Ủy viên
13. TS. Hồ Sơn Diệp, BM Lịch sử Đảng CSVN - Ủy viên
14. PGS. TS Trần Thị Mai, Trưởng phòng Sau đại học - Ủy viên
15. ThS. Đỗ Ngọc Chiến, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Thư ký

  

 NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

Lưu Văn Quyết

Trưởng khoa

Phụ trách chung

Đào tạo Sau đại học, Nghiên cứu khoa học & Hợp tác Quốc tế

Tổ trưởng Tổ Đảm bảo chất lượng

luuvanquyet@hcmussh.edu.vn

luuquyetvn@gmail.com

2

Nguyễn Thị Phương

Phó trưởng khoa 

Trưởng Bộ môn

Công tác sinh viên

Cơ sở vật chất

Bộ môn Lịch sử Đảng CSVN

haphuong@hcmussh.edu.vn
haphuong3377@gmail.com

3

Đỗ Ngọc Chiến

Phó trưởng khoa 

Đào tạo đại học

Admin Website khoa

chiendo@hcmussh.edu.vn

4  Võ Văn Sen

Trưởng Bộ môn

BM Lịch sử Việt Nam

 senvv275@yahoo.com
5  Hà Minh Hồng  Giảng viên  BM Lịch sử Việt Nam
 honghaminhvn@hcmussh.edu.vn
6  Đỗ Thị Hạnh Trưởng Bộ môn BM Lịch sử thế giới  dothi.hanh@hcmussh.edu.vn
7 Phạm Đức Mạnh Giảng viên BM Khảo cổ học

ducmanh1254@gmail.com  

ducmanh@hcmussh.edu.vn

8 Nguyễn Ngọc Dung Giảng viên BM Lịch sử thế giới nndung@vnuhcm.edu.vn
9 Trần Thuận  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam,  tranthuanxhnv@gmail.com
10  Trần Thị Thu Lương   Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam
 luongtran@hcmussh.edu.vn
11  Huỳnh Bá Lộc  Giảng viên BM Lich sử Việt Nam  quanvenduong55@gmail.com
12 Nguyễn Thị Hồng Nhung   Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam
 hongnhung171283@gmail.com
13 Phạm Thị Phương  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam  phamphuong161082@gmail.com
 14 Thái Vĩnh Trân  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam  thaivinhtran34@gmail.com
15 Dương Thành Thông  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam  duongthong1310@gmail.com
16 Nguyễn Thế Trung  Giảng viên  BM Lịch sử Việt Nam  trungnguyencss@hcmussh.edu.vn
17 Dương Kiều Linh  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  linhkieu06@yahoo.com.vn
18 Nguyễn Đình Thống  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  thongndnv@gmail.com
19 Nguyễn Lệ Thủy  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  thuynguyenlsd@yahoo.com
20 Hồ Sơn Diệp  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  diep602004@yahoo.com
 21 Phan Văn Cả  Giảng viên BM Lịch sử thế giới  hueminhphan@gmail.com
22 Triệu Thị Nhân Hậu  Giáo vụ hệ CNTN
BM Lịch sử thế giới
kitty.2779@yahoo.com
23 Phí Ngọc Tuyến  Trưởng Bộ môn BM Khảo cổ học
 phituyen59@gmail.com
24 Nguyễn Thị Hậu Giảng viên BM Khảo cổ học haukhaoco2010@gmail.com
25 Nguyễn Thị Hà  Giảng viên BM Khảo cổ học  hamitdac@gmail.com 
26 Võ Thị Ánh Tuyết  Giảng viên BM Khảo cổ học  tuyetkhaoco@gmail.com
27 Phạm Thị Ngọc Thảo Giảng viên BM Khảo cổ học  ngocthaokch@gmail.com
28 Hà Thị Kim Chi  Giảng viên BM Khảo cổ học  ha.kimchi.cccc@gmail.com
29 Nguyễn Chiến Thắng  Giảng viên BM Khảo cổ học  nguyenchienthang.arch@gmail.com
30 Phan Thị Anh Thư  Giảng viên BM Lịch sử thế giới  anhthu.vnh@gmail.com
31 Trần Đình Tư  Giảng viên BM Lịch sử thế giới  hoathuy10@gmail.com
 32  Võ Thị Xuân Hương  Chuyên viên  Giáo vụ đại học chính quy  xuanhuongvothi@yahoo.com
 33  Trần Thị Bích Trâm  Chuyên viên  Thư ký khoa  tranthibichtramussh@gmail.com
 34  Trần Thị Mai  Giảng viên  BM Lịch sử Việt Nam  maitranthi@hcmussh.edu.vn
35   Vũ Quý Tung Anh  Chuyên viên   BM Lịch sử Việt Nam
 tunganhvq@gmail.com
 36  Trần Lê Khánh Ngân  Chuyên viên  BM Lịch sử Việt Nam  


 
 
 
 
 
 
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.