CƠ CẤU TỔ CHỨCI. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ
 • Chi bộ Khoa Lịch sử: 18 đảng viên
 • Công Đoàn Khoa Lịch sử: 29 công đoàn viên
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Lịch sử
 • Liên chi Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lịch sử


II. CHÍNH QUYỀN
 • Trưởng khoa phụ trách chung, công tác đào tạo Sau đại học.
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác Đào tạo đại học, Đảm bảo chất lượng.
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên, cơ sở vật chất 
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử thế giới 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Khảo cổ học
 • Các giảng viên, chuyên viên

III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO  
1. PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung, Trưởng Khoa Lịch sử- Chủ tịch Hội đồng
2. PGS. TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng - Ủy viên
3. TS. Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
4. PGS. TS. Trần Thuận, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Ủy viên
5. TS. Phạm Thị Ngọc Thu - Ủy viên
6. PGS. TS Hà Minh Hồng, Trưởng BM Lịch sử Việt Nam - Ủy viên
7. PGS. TS Phạm Đức Mạnh, Trưởng BM Khảo cổ học - Ủy viên
8. PGS. TS Vũ Tình, Trưởng BM Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ủy viên
9. TS. Nguyễn Đình Thống, Trưởng BM Lịch sử Đảng CSVN - Ủy viên
10. TS. Đỗ Thị Hạnh, Trưởng BM Lịch sử thế giới - Ủy viên
11. PGS. TS. Trần Thị Thu Lương, Cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử - Ủy viên
12. PGS.TS Hoàng Văn Việt, Cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử - Ủy viên
13. TS. Hồ Sơn Diệp, Cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử - Ủy viên
14. PGS. TS Trần Thị Mai, Trưởng phòng Sau đại học - Ủy viên
15. ThS. Đỗ Ngọc Chiến, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Thư ký

16.TS. Lưu Văn Quyết, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Ủy viên

  

 

 


NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

Nguyễn Ngọc Dung

Trưởng khoa

Phụ trách chung

Đào tạo Sau đại học

Tổ trưởng Tổ Đảm bảo chất lượng

dungnguyen@hcmussh.edu.vn

2

Trần Thuận

Phó trưởng khoa 

Nghiên cứu khoa học

thuantran@hcmussh.edu.vn

3

Đỗ Ngọc Chiến

Phó trưởng khoa 

Đào tạo đại học

Tổ phó Tổ Đảm bảo chất lượng

Admin Website khoa

chiendo@hcmussh.edu.vn

4  Lưu Văn Quyết

 Phó trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Công tác sinh viên

Cơ sở vật chất

BM Lịch sử Việt Nam

 luuvanquyet@hcmussh.edu.vn
5  Hà Minh Hồng  Giảng viên  BM Lịch sử Việt Nam
 honghaminhvn@hcmussh.edu.vn
6  Đỗ Thị Hạnh Trưởng Bộ môn BM Lịch sử thế giới  dothi.hanh@hcmussh.edu.vn
7 Phạm Đức Mạnh Giảng viên BM Khảo cổ học  ducmanh@hcmussh.edu.vn
8 Nguyễn Thị Phương  Q. Trưởng BM BM Lịch sử Đảng CSVN  haphuong@hcmussh.edu.vn
9  Trần Thị Thu Lương   Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam
 luongtran@hcmussh.edu.vn
10  Huỳnh Bá Lộc  Giảng viên Giáo vụ SĐH  
11 Nguyễn Thị Hồng Nhung   Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam
 
12 Phạm Thị Phương  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam  
 13 Thái Vĩnh Trân  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam  
14 Dương Thành Thông  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam  
15 Nguyễn Thế Trung  Giảng viên  BM Lịch sử Việt Nam  
16 Dương Kiều Linh  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  
17 Nguyễn Đình Thống  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  
18 Nguyễn Lệ Thủy  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  
19 Hồ Sơn Diệp  Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN  
 20 Phan Văn Cả  Giảng viên BM Lịch sử thế giới  
21 Hoàng Văn Việt  Giảng viên BM Lịch sử thế giới  
22 Triệu Thị Nhân Hậu  Giáo vụ hệ CNTN BM Lịch sử thế giới  
23 Nguyễn Thị Hậu Giảng viên BM Khảo cổ học
24 Nguyễn Thị Hà  Giảng viên BM Khảo cổ học  
25 Võ Thị Ánh Tuyết  Giảng viên BM Khảo cổ học  
26 Phạm Thị Ngọc Thảo  Q. Trưởng BM BM Khảo cổ học  
27 Phí Ngọc Tuyến  Giảng viên BM Khảo cổ học  
28 Hà Thị Kim Chi  Giảng viên BM Khảo cổ học  
29 Võ Thị Xuân Hương  Chuyên viên Giáo vụ đai học chính quy  
30 Nguyễn Thị Lan Anh  Chuyên viên Thư ký Khoa  


 
 
 
 
 
 
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.