CƠ CẤU TỔ CHỨC
 I. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ
 • Chi bộ Khoa Lịch sử: 18 đảng viên
 • Công Đoàn Khoa Lịch sử: 36 công đoàn viên
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Lịch sử
 • Liên chi Hội Sinh viên Việt Nam khoa Lịch sử


II. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN
 • Trưởng khoa phụ trách chung, công tác đào tạo Sau đại học, Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế, Đảm bảo chất lượng
 • Phó trưởng khoa phụ trách công tác Đào tạo đại học, Website Khoa
 • Phó trưởng khoa phụ trách Công tác sinh viên, Cơ sở vật chất 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Thế giới 
 • Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
 • Trưởng bộ môn Khảo cổ học
 • Các giảng viên, chuyên viên

III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
1.   PGS.TS Hà Minh Hồng, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử- Chủ tịch Hội đồng
2.   ThS. Đỗ Ngọc Chiến, Phó Trưởng KHoa Lịch sử, Thư ký
3.   TS. Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
4.   TS. Lưu Văn Quyết, Trưởng Khoa Lịch sử - Ủy viên
5.   TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng khoa Lịch sử - Ủy viên

6.   GS.TS Võ Văn Sen, Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam - Ủy viên
7.   TS. Đõ Thị Hạnh, Trưởng Bộ môn Lịch sử Thế giới - Ủy viên

8.   TS. Phí Ngọc Tuyến, Trưởng Bộ môn Khảo cổ học - Ủy viên
9.   PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử - Ủy viên
10. PGS.TS Dương Kiều Linh, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử - Ủy viên
11. PGS.TS. Trần Thị Thu Lương, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử - Ủy viên
12. PGS.TS Trần Thị Mai, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử - Ủy viên
13. PGS.TS Phạm Đức Mạnh, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử - Ủy viên
14. PGS.TS Trần Thuận, Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử - Ủy viên
15. PGS.TS Trần Nam Tiến, Giảng viên cao cấp Khoa Quan hệ quốc tế - Ủy viên

  

 NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

TS. Lưu Văn Quyết

Trưởng Khoa

Phụ trách chung

Đào tạo Sau đại học, Nghiên cứu khoa học & Hợp tác Quốc tế

Tổ trưởng Tổ Đảm bảo chất lượng

luuvanquyet@hcmussh.edu.vn

luuquyetvn@gmail.com

2

TS.Nguyễn Thị Phương

Phó Trưởng khoa 

Trưởng Bộ môn

Công tác sinh viên

Cơ sở vật chất

Bộ môn Lịch sử Đảng CSVN

haphuong@hcmussh.edu.vn
haphuong3377@gmail.com

3

ThS.NCS Đỗ Ngọc Chiến

Phó Trưởng khoa 

Đào tạo đại học

Admin Website khoa

chiendo@hcmussh.edu.vn

4 GS.TS Võ Văn Sen

Trưởng Bộ môn

BM Lịch sử Việt Nam

senvv275@yahoo.com
5 PGS.TS Hà Minh Hồng  Giảng viên  BM Lịch sử Việt Nam
honghaminhvn@hcmussh.edu.vn
6 TS. Đỗ Thị Hạnh Trưởng Bộ môn BM Lịch sử thế giới dothi.hanh@hcmussh.edu.vn
7 PGS.TS Phạm Đức Mạnh Giảng viên BM Khảo cổ học

ducmanh1254@gmail.com  

ducmanh@hcmussh.edu.vn

8 PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung Giảng viên BM Lịch sử thế giới nndung@vnuhcm.edu.vn
9 PGS.TS Trần Thuận Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam tranthuanxhnv@gmail.com
10 PGS.TS Trần Thị Thu Lương  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam
luongtran@hcmussh.edu.vn
11 TS. Huỳnh Bá Lộc Giảng viên BM Lich sử Việt Nam quanvenduong55@gmail.com
12 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung  Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam
hongnhung171283@gmail.com
13 ThS.NCS Phạm Thị Phương Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam phamphuong161082@gmail.com
 14 ThS.NCS Thái Vĩnh Trân Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam thaivinhtran34@gmail.com
15 ThS.NCS Dương Thành Thông Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam duongthong1310@gmail.com
16 ThS.NCS Nguyễn Thế Trung Giảng viên  BM Lịch sử Việt Nam trungnguyencss@hcmussh.edu.vn
17 PGS.TS Dương Kiều Linh Trưởng Bộ môn
BM Lịch sử Đảng CSVN linhkieu06@yahoo.com.vn
18 TS. Nguyễn Đình Thống Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN thongndnv@gmail.com
19 ThS. Nguyễn Lệ Thủy Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN thuynguyenlsd@yahoo.com
20 TS. Hồ Sơn Diệp Giảng viên BM Lịch sử Đảng CSVN diep602004@yahoo.com
 21 TS. Phan Văn Cả Giảng viên BM Lịch sử thế giới hueminhphan@gmail.com
22 CN. Triệu Thị Nhân Hậu Giáo vụ hệ CNTN
BM Lịch sử thế giới
kitty.2779@yahoo.com
23 TS. Phí Ngọc Tuyến Trưởng Bộ môn BM Khảo cổ học
phituyen59@gmail.com
24 TS. Nguyễn Thị Hậu Giảng viên BM Khảo cổ học haukhaoco2010@gmail.com
25 ThS.NCS Nguyễn Thị Hà Giảng viên BM Khảo cổ học hamitdac@gmail.com 
26 ThS.NCS Võ Thị Ánh Tuyết Giảng viên BM Khảo cổ học tuyetkhaoco@gmail.com
27 ThS. NCS Phạm Thị Ngọc Thảo Giảng viên BM Khảo cổ học ngocthaokch@gmail.com
28 ThS. Hà Thị Kim Chi Giảng viên BM Khảo cổ học ha.kimchi.cccc@gmail.com
29 ThS.NCS Nguyễn Chiến Thắng Giảng viên BM Khảo cổ học nguyenchienthang.arch@gmail.com
30 TS. Phan Thị Anh Thư Giảng viên BM Lịch sử thế giới anhthu.vnh@gmail.com
31 ThS.NCS Trần Đình Tư Giảng viên BM Lịch sử thế giới hoathuy10@gmail.com
32 ThS.NCS Võ Thị Xuân Hương Chuyên viên Giáo vụ đại học chính quy xuanhuongvothi@yahoo.com
33 CN.HVCH Trần Thị Bích Trâm Chuyên viên Thư ký khoa tranthibichtramussh@gmail.com
34 PGS.TS Trần Thị Mai Giảng viên BM Lịch sử Việt Nam maitranthi@hcmussh.edu.vn
 35  TS. Vũ Quý Tùng Anh Chuyên viên BM Lịch sử Việt Nam
tunganhvq@gmail.com
36 CN. Trần Lê Khánh Ngân Chuyên viên BM Lịch sử Việt Nam saranghae1995@gmail.com


 
 
 
 
   
 
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.