BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ TRỢ LÝ KHOA LỊCH SỬ

 

Thư ký Khoa

CN. Trần Thị Bích

Trâm

0966141247

tranthibichtramussh@gmail.com

Giáo vụ Khoa

Hệ chính quy

ThS. Võ Thị Xuân

 Hương

0919.150.147

xuanhuongvothi@hcmussh.edu.vn

Hệ cử nhân tài năng

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

 

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Hệ vừa làm vừa học - Văn bằng 2

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu


Sau đại học

- TS. Vũ Quý Tùng

- ThS. Võ Thị Ánh

Anh


Tuyết

-0902339368

 

-0974470680

-tunganhvq@gmail.com

  

-tuyetkhaoco@gmail.com

 

 

Trợ lý Nghiên cứu khoa học

TS. Huỳnh Bá  

Lộc

0985.369.023

quanvenduong@hcmussh.edu.vn

Trợ lý Quản lý sinh viên

ThS. Trần Đình

0982162131

hoathuy10@gmail.com

Hỗ trợ Website Khoa

ThS. Nguyễn Chiến Thắng

0915050225

nguyenchienthang.arch@gmail.com

Phụ trách Phòng tư liệu Khoa

ThS. Hà Thị Kim    

Chi

0909977978

ha.kimchi.cccc@gmail.com

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Cán bộ chuyên trách ĐBCL  CN Trần Thị Bích Trâm  0966141247
 tranthibichtramussh@gmail.com
 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.