BỘ PHẬN VĂN PHÒNG VÀ TRỢ LÝ KHOA LỊCH SỬ

 

Thư ký Khoa

CN.HVCH Trần Thị Bích

Trâm

0966141247

tranthibichtramussh@gmail.com

 

Giáo vụ Hệ chính quy

ThS.NCS Võ Thị Xuân

 Hương

0919.150.147

xuanhuongvothi@hcmussh.edu.vn

Giáo vụ

Hệ cử nhân tài năng

CN. Triệu Thị Nhân

 Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Giáo vụ

Hệ vừa làm vừa học - Văn bằng 2

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Giáo vụ

Sau đại học

TS. Vũ Quý Tùng

ThS.NCS Võ Thị Ánh

Anh

Tuyết

0902339368

0974470680

tunganhvq@gmail.com

tuyetkhaoco@gmail.com


Trợ lý

Nghiên cứu khoa học

TS. Huỳnh Bá  

Lộc

0985.369.023

quanvenduong@hcmussh.edu.vn

Trợ lý

Quản lý sinh viên

ThS.NCS Trần Đình

0982162131

hoathuy10@gmail.com

Phụ trách Website Khoa

 ThS.NCS Đỗ Ngọc

Chiến

0963064576

chiendo@hcmussh.edu.vn

Hỗ trợ Website Khoa

ThS.NCS Nguyễn Chiến Thắng

0915050225

nguyenchienthang.arch@gmail.com

Phụ trách

Phòng tư liệu Khoa

TS. Phan Thị Anh

ThS. Hà Thị Kim

CN. Trần Lê Khánh    

Thư

Chi

Ngân

0906554789 

0909977978

01222988751

anhthu.vnh@gmail.com

ha.kimchi.cccc@gmail.com

saranghae1995@gmail.com

CN. Triệu Thị Nhân

Hậu

0918.477.093

trieuthinhanhau@hcmussh.edu.vn

Cán bộ chuyên trách ĐBCL CN.HVCH Trần Thị Bích Trâm 0966141247
tranthibichtramussh@gmail.com
 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.