05/04/2021

Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, nâng cao hơn nữa ý nghĩa biểu tượng truyền thống, Khoa Lịch sử thông báo đến các khoa, trung tâm, phòng ban trong nhà trường, toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cơ quan/ đơn vị/ doanh nghiệp đối tác về việc sử dụng logo mới thay cho logo đang sử dụng.