Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2017

Theo thông báo số 131 của Phòng QLKH – DA v/v đăng ký đề tài NCKH SV năm học 2017-2018, Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo đến các lớp như sau:
Sinh viên thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 sinh viên, xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên), tiến hành đăng ký đề tài nghiên cứu, nộp đề cương đăng ký (theo mẫu) tại VP Khoa.
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05-06-2017
Sinh viên làm đề cương theo đúng mẫu của Phòng QLKH-DA, cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc.
Khoa sẽ gửi email đến chủ nhiệm các đề tài, sinh viên theo dõi email và làm theo hướng dẫn để hoàn thành đề cương nghiên cứu.

 

 Sinh viên tải BIEU MAU DANG KY NCKHSV năm 2017 tại đây

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.