Thông báo mở khóa bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh - tháng 5-7/2015


THÔNG BÁO
Chiêu sinh khóa bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015


      Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và một số ban, ngành có liên quan,…Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khóa bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể như sau:

      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Trang bị cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu để đáp ứng những yêu cầu về lý luận và thực tiễn đổi mới hiện nay.
2. Cập nhật những kết quả nghiên cứu mới về Hồ Chí Minh qua một số công trình của các nhà khoa học đã và đang giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, Học viện trên toàn quốc.
3. Học viên được học theo phương pháp dạy học tích cực, kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại, tăng cường học nhóm, đối thoại, thuyết trình, dự giờ giảng (lý thuyết, xêmina) tại trường, tham quan thực tế.

      II. ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH
Các cán bộ, giáo viên đã, đang và sẽ trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng chưa có văn bằng, chứng chỉ ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các Ban Tuyên giáo và một số ban, ngành có liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở phía Nam.

      III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình đi sâu làm rõ bản chất cách mạng, khoa học; vai trò nền tảng kim chỉ nam của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam; quá trình nhận thức, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước ta qua các thời kỳ lịch sử và các giá trị tư tưởng của Người đối với kho tàng lý luận cách mạng thế giới.
Chương trình học gồm 29 tín chỉ (tương đương 435 tiết), tổ chức thành 14 môn học, bao gồm cả lý thuyết, thực hành và hoạt động ngoại khóa.

      IV. THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN
Bao gồm các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ - những nhà khoa học đang nghiên cứu, giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, một số Trung tâm nghiên cứu và trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

      V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ VÀ CHỨNG CHỈ
      1. Thời gian học: bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 năm 2015 (học từ thứ Tư đến sáng Chủ nhật hàng tuần).
      Khai giảng: 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2015.

     2. Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 - 12, đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

      3. Học phí: 5,000,000đ/học viên (Năm triệu đồng chẵn). Bao gồm: học phí, tài liệu học tập và cấp Chứng chỉ cuối khóa.

Ban tổ chức lớp giúp liên hệ về nơi ăn, ở và đón tiếp học viên 1 ngày trước khai giảng. Học viên tự thanh toán các chi phí theo nhu cầu của cá nhân.
     
     4. Chứng chỉ: kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) do Hiệu trưởng ký.


      VI. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
      1. Thủ tục đăng ký
Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ đăng ký lớp học kể từ ngày ra thông báo bằng công văn, fax, thư điện tử (E-mail) hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
      2. Địa chỉ liên hệ
- Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng A.215).
Điện thoại: (08) 38.29.38.28(08) 38.29.38.28 (nội bộ-133) (Thư ký khoa Nguyễn Thị Lan Anh).
Fax: (08) 38.22.19.03
ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, Email: lananh.nguyen327@gmail.com
- Thông tin cần thiết có thể liên hệ:
+ PGS. TS Vũ Tình - Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh,
điện thoại: 0903.716.6950903.716.695, E-mail: vutinhxhnv@yahoo.com.
+ ThS. Đặng Thị Minh Phượng, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh,
điện thoại: 0918.841.7820918.841.782, E-mail: minhphuonglsd@yahoo.com
+ ThS. Đỗ Ngọc Chiến - Phó trưởng Khoa,
điện thoại: 0963.064.5760963.064.576, E-mail: chien27282@yahoo.com


     Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trân trọng đề nghị quý cơ quan, Hiệu trưởng các Trường gửi thông báo này đến Khoa, Bộ môn, đơn vị trực thuộc và hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện giúp cán bộ, giáo viên kịp thời đăng ký tham dự khóa học./. NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC

TT

HỌC PHẦN

TÍN CHỈ

GHI CHÚ

Lý thuyết

Vận dụng, thực hành

01

Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

01

01

 

02

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CM giải phóng dân tộc

01

01

 

03

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

01

01

 

04

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

01

01

 

05

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

01

01

 

06

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

01

01

 

07

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và XD con người mới

01

01

 

08

Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh

02

01

 

09

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

01

01

 

10

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

01

01

 

11

Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh 

02

 

12

Hồ Chí Minh với tầng lớp trí thức Việt Nam

01

01

 

 13  Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo  01  01  
14

Hoạt động ngoại khóa


02

 

   Tổng cộng 14 môn  15  14  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.