Thông báo của Nhà trường về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) có thông báo số 49/TB-XHNV-HCTH về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; theo đó, Nhà Trường đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau đây cho đến khi có thông báo mới:


1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến làm việc, học tập và liên hệ công tác tại Trường; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3. Tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết; khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc, giảng dạy trực tuyến.

4. Đối với các trường hợp hội nghị, hội thảo phải tổ chức trực tiếp, có số lượng khách mời trên 30 người và đến từ nhiều địa phương khác nhau, phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế.

 5. Nhà trường tổ chức đo thân nhiệt ngay tại cửa ra, vào đối với tất cả các cá nhân đến làm việc, học tập và liên hệ công tác.

6. Tạm hoãn việc tổ chức đưa sinh viên của Nhà trường đi thực tập, thực tế tập trung.


Xem Toàn văn thông báo tại đây


Nguồn: PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.