THÔNG BÁO VỀ VIỆC VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI NGHỊ "NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ KHẢO CỔ HỌC NĂM 2020"

Hội nghị Thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55 của ngành khảo cổ học Việt Nam do Viện Khảo cổ học, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, như thường lệ sẽ tiến hành vào cuối tháng 9 năm 2020.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân làm công tác khảo cổ học và các ngành cổ liên quan gửi bài viết tham dự hội nghị.

Nội dung: Những phát hiện và nghiên cứu mới về khảo cổ học trong năm qua (kể từ Hội nghị thông báo tháng 9 năm 2019 tới nay). Nội dung thông tin cần chăt lọc, tập trung vào những phát hiện và nghiên cứu mới.

Thời gian gửi bài: Hạn cuối cùng đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2020.

Địa chỉ gửi bài: Viện Khảo cổ học, 61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: hoinghitbkch@gmail.com


Xem thư mời tại đây


Nguồn: BỘ MÔN KHẢO CỔ HỌC


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.