Thông báo về công tác chuẩn bị bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ CNTN Khóa 9 (2010 - 2014)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
KHOA LỊCH SỬ


THÔNG BÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Hệ Cử nhân tài năng Khóa 9 (2010 - 2014), Năm học: 2013 - 2014I. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHÓA 9: 38 TÍN CHỈ (TC)

1. Niên luận 1 (2TC – Đã có bảng điểm)
2. Niên luận 2 (2TC – Đã có bảng điểm)
3. Niên luận 3 (2TC – Đã có bảng điểm)
4. Thực tập thực tế (4TC - Đã có bảng điểm )
5. Khóa luận tốt nghiệp (2TC – Bảo vệ và có bảng điểm vào 7/2013)
6. Anh văn (Tương đương C hoặc Toefl ITP 500 – Môn điều kiện không tính vào 38 tín chỉ đào tạo của Khoa, nhưng vẫn nhập điểm theo quy chế tạm thời – SV liên hệ điểm với Phòng Đào tạo – Khoa Sử không phụ trách môn học này)
8. Những vấn đề LSVN cổ – trung đại (2TC – Đã có bảng điểm)
9. Những vấn đề LSVN cận hiện đại (2TC – Đã có bảng điểm)
10. Những vấn đề LSTG cổ – trung đại (2TC – Đã có bảng điểm)
11. Những vấn đề LSTG cận – hiện đại (2TC – Đã có bảng điểm)
12. Các đảng phái chính trị trong LSVN cận – hiện đại (2TC – Đã có bảng điểm)
13. Vai trò của Đảng cầm quyền... (2TC – Đã có bảng điểm)
14. So sánh chiến lược quân sự VN – HK (2TC – Đã có bảng điểm)
15. So sánh CMTS Đông – Tây (2TC – Đã có bảng điểm)
16. Sự lựa chọn con đường cứu nước của VN cuối TK XIX – đầu TK XX (2TC – Đã có bảng điểm)
17. Phương thức sản xuất châu Á (2TC – Đã có bảng điểm)
18. Những vấn đề lib hiện đại (2TC – Đã có bảng điểm)
19. Triết lý âm – dương trong văn hóa phương Đông (2TC – Đã có bảng điểm)
20. Khảo cổ học và vấn đề bảo vệ di sản văn hóa dân tộc (2TC – Đã có bảng điểm)

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN TÀI NẰNG KHÓA 9
+ Hạn cuối nộp khóa luận tốt nghiệp: 29/05/2014 tại Văn phòng Khoa Lịch sử (P. A215)
+ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 20/06/2014 (Phòng Hội đồng sẽ thông báo sau)
+ Phân công Cán bộ phản biện khóa luận + Hội đồng chấm khóa luận (có văn bản kèm theo)
+ SV khóa 9 (2010 – 2014) sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tập trung vào 7h30, buổi sáng thứ sáu, 20/06/2014. 14 SV thuộc các chuyên ngành khác nhau được phân chia thành 3 hội đồng.
+ 14 SV (theo sự phân công của Lớp trưởng – Lư Vĩ An) sẽ chuẩn bị mua hoa (mỗi hội đồng 1 bình hoa, kinh phí SV tự túc).
+ 14 SV (theo sự phân công của Lớp trưởng – Lư Vĩ An) sẽ đặt Thầy Phương (Phòng Quản trị - Thiết bị) 3 bảng trang trí (có khăn bàn + vệ sinh sau lễ bảo vệ) cho 3 phòng Hội đồng (kinh phí SV tự túc).
+ 14 SV sẽ chuẩn bị 3 thùng nước suối phục vụ cho 3 Hội đồng (kinh phí Khoa hỗ trợ).
+ Lớp trưởng – Lư Vĩ An phụ trách, phân công các thành viên trong lớp kết hợp với giáo vụ hệ Cử nhân tài năng (Cô Nhân Hậu) + giáo vụ Sau đại học (Thầy Huỳnh Bá Lộc) + giáo vụ Chính quy tập trung (Cô Thái Vĩnh Trân) chuẩn bị cho Lễ bảo vệ. Đặc biệt, Lớp trưởng xem xét kinh phí mua hoa + trang trí hội đồng cho phù hợp thời điểm bảo vệ và yêu cầu các thành viên trong lớp đóng góp kinh phí thực hiện – Khoa và Trường không hỗ trợ kinh phí bảo vệ cho SV.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với cô Triệu Thị Nhân Hậu từ 15/05/2014; số điện thoại: 0918 477 093.

                                                                                                         KHOA LỊCH SỬ


0918 477 093
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.