Thông báo: Kết quả chính thức sinh viên được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ kinh phí mua phương tiện đồ dùng học tập dùng riêng HK2 2019-2020

Theo thông báo từ Phòng CTSV về kết quả chính thức sinh viên được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập trong HK2 năm học 2019-2020, như sau:

- Danh sách miễn học phí (Xem tại đây).

Danh sách giảm học phí (Xem tại đây).

- Danh sách hỗ trợ chi phí học tập (Xem tại đây).

- Danh sách sinh viên khuyết tật được cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện đồ dùng học tập dùng riêng (Xem tại đây).


Nguồn: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.