Hội thảo Quốc tế “Hiện đại và động thái văn hoá ở Việt Nam và Đài Loan trong thế kỉ XXI”

Hội thảo do Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành Công (Đài Loan) tổ chức, diễn ra vào ngày 25 & 26 tháng 11 năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là diễn đàn giao lưu và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu Nhân học, Văn hóa và Khu vực học giữa học giả Việt Nam và học giả quốc tế.


Nội dung Hội thảo xoay quanh những vấn đề chính như sau:


- Diện mạo và sự biến đổi văn hóa của các tộc người ở các vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam và Đài Loan trong thế kỷ XXI;

- Vấn đề di dân, đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu việc làm... tác động đến văn hóa của các tộc người ở Việt Nam và ở Đài Loan trong thế kỷ XXI;

- Quan hệ tộc người, quan hệ hôn nhân xuyên quốc gia tác động đến sự biến đổi và hình thành nên ý thức văn hóa tộc người trong thế kỷ XXI;

- Vấn đề đa ngôn ngữ trong các tộc người và sự phát triển về giáo dục liên quan đến động thái văn hóa ở Việt Nam và ở Đài Loan trong thế kỷ XXI;

- Những vấn đề nghiên cứu cụ thể về kinh tế, chính trị, văn hỏa, xã hội của các tộc người ở Việt Nam và Đài Loan trong thế kỷ XXI.


Thời gian

Từ ngày 01-10/1/2020: Gửi thông báo và thư mời đăng ký viết bài

Từ ngày 15/2 đến ngày 30/4/2020: Nhận đăng ký tóm tắt bài viết theo mẫu

Từ ngày 01/5 đến ngày 30/9/2020: Nhận toàn văn bài viết

Từ ngày 01-10/10/2020: Gửi phản biện bài viết

Từ ngày 11-20/10/2020: Gửi lại tác giả bài viết kèm ý kiến phản biện

Từ ngày: 21-30/10/2020: Nhận lại bài viết hoàn chỉnh

Từ 01-20/11/2020: Biên tập và in kỷ yếu hội thảo

Từ ngày 5/11/2020: Gửi thư mời tham dự hội thảo

Từ ngày: 25-26/11/2020 Hội thảo

Địa điểm

Hội thảo dự kiến tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM), số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Địa chỉ liên lạc

 - Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế Hiện đại và động thái văn hoá ở Việt Nam và Đài Loan trong thế kỉ XXIKhoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM), số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- E-mail: hthaoquocte@gmail.com

 

Xem thông báo hội thảo tại đây


Nguồn: BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.