Thư mời viết bài Hội thảo khoa học: “Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh-Campuchia (1979-2019)”

Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc (1979 - 2019) và 30 năm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh - Campuchia (1989 - 2019); Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh - Campuchia (1979 - 2019)


CÁC CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

- Làm rõ nguyên nhân, tính tất yếu, diễn biến, quá trình chỉ đạo, tổ chức xây dựng, tổ chức lực lượng của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam (1977 - 1979), biên giới phía Bắc (1979 - 1989).

- Làm rõ vai trò hậu phương trực tiếp của Thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc trong các trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1989); phối hợp với quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng; góp phần thắng lợi bảo vệ vững chắc biên cương, xây dựng và bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Làm sâu sắc hơn vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp bạn Campuchia, trực tiếp tại thủ đô Phnôm Pênh (1979 - 1989), giúp Campuchia hồi sinh đất nước, bước vào kỉ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát trin.

- Ý nghĩa lịch sử và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức, xây dựng lực lượng của Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các tỉnh bạn và nhân dân Campuchia trong cuộc chiến tranh bảo vệ T quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng; 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Phnôm Pênh vận dụng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.


CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

- Thời gian gửi toàn văn tham luận: trước ngày 20 tháng 4 năm 2019

- Địa chỉ gửi bài:

Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy

Số 127, đường Trương Định, phường 7, Quận 3

Email: vuhamyl38@gmail.com

Điện thoại: 0909279884


Xem toàn văn Thư mời hội thảo tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.