Hợp tác quốc tế và phục vụ xã hội trong Kế hoạch chiến lược 2011-2015

Mục tiêu

1. Tăng cường khả năng trao đổi khoa học với các nhà khoa học và cơ quan khoa học ngành Sử các nước; Tăng cường đội ngũ cán bộ, sinh viên trao đổi học thuật hoặc bồi dưỡng, học tập ở nước ngoài; Tham gia một số hội thảo quốc tế và khu vực liên quan đến Lịch sử và văn hoá Việt Nam.

2. Tăng cường tham gia các hoạt động học thuật liên quan đến lịch sử và chính trị-xã hội, phát huy vai trò đội ngũ học giả và giảng viên ĐHQG TpHCM.

Để đạt được các mục tiêu trên, Khoa Lịch sử hướng đến các giải pháp:

1. Từng bước tìm kiếm và xây dựng kế hoạch hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến giảng dạy và nghiên cứu ngành Lịch sử; mạnh dạn thiết lập những mối quan hệ với các cá nhân và cơ quan khoa học nước ngoài khi có điều kiện.

2. Tăng cường tìm kiếm học bổng và ưu tiên cho cán bộ trẻ đi nước ngoài bồi dưỡng ngoại ngữ hoặc học sau đại học, khuyến khích cán bộ trẻ du học.

3. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học sẵn sàng tham gia các hoạt động học thuật liên quan đến lịch sử và chính trị-xã hội của thành phố và đất nước.

Khoa Lịch sử
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.