Thông báo về việc cập nhật mẫu Lý lịch khoa học của Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG – HCM)

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học có thông báo số 261/TB-XHNV-ĐN&QLKH về việc cập nhật mẫu Lý lịch khoa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG – HCM (Bản tiếng Việt và tiếng Anh).


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, đơn vị trong Trường trong việc kê khai, xác nhận lý lịch khoa học phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu trong nước và quốc tế, Nhà trường ban hành mẫu cập nhật Lý lịch khoa học phiên bản tiếng Việt và bổ sung mẫu Lý lịch khoa học phiên bản tiếng Anh để sử dụng thống nhất toàn Trường (mẫu đính kèm).


Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học xin thông tin đến cá nhân, đơn vị trong Trường có nhu cầu kê khai và xác nhận lý lịch khoa học có thể tải mẫu Lý lịch khoa học (tiếng Việt và tiếng Anh) tại website của Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học (http://qlkh.hcmussh.edu. vn/) mục Văn bản hành chính/ Biểu mẫu.


Xem toàn văn Thông báo tại đây


Nguồn: PHÒNG ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.