Thông báo v/v thay đổi ngày khai giảng khóa bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA LỊCH SỬ                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                         
                                                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
v/v thay đổi ngày khai giảng 
lớp bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 

Vì lý do khách quan không thể triển khai được lịch học như dự kiến, Khoa Lịch sử thông báo dời ngày khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh lại như sau:

 - Ngày thông báo cũ: 19/5/2015
- Ngày khai giảng mới: 23/5/2015 (sáng thứ 7)

Khoa Lịch sử lấy làm tiếc về sự bất tiện này, mong anh chị học viên thông cảm.
Khoa sẽ thông báo cụ thể đến email của các thầy cô, anh chị đã đăng ký tham dự lớp học.

 Trân trọng cảm ơn.

 KHOA LỊCH SỬ
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.