Thông báo về việc mời viết tham luận hội thảo “Phát triển bền vững tỉnh An Giang trong bối cảnh hội nhập”

Nhà trường nhận được công văn số 24/VKHXHVNB-QLKH ngày 05/3/2020 của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ về việc mời viết tham luận Hội thảo “Phát triển bền vững tỉnh An Giang trong bối cảnh hội nhập” với nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian tồ chức Hội thảo: dự kiến giữa tháng 10/2020.

2. Địa điểm tổ chức Hội thảo: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Thời hạn nhận toàn văn: đến hết ngày 30/6/2020.


Vui lòng xem file đính kèm để biết rõ hon thông tin liên quan đến Hội thảo.


Phòng: ĐỐI NGOẠI VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.