Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành dành cho sinh viên năm 2 (Khóa 2016 - 2020)

 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

SINH VIÊN NĂM 2, KHÓA 2016 - 2020 (K42)

Ngày 23/4/2018, Khoa Lịch sử đã tổ chức chương trình "Gặp gỡ tháng Tư" để giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập và định hướng chuyên ngành cho các sinh viên năm 2, khóa 2016-2020 (K42).

Nay Khoa Lịch sử thông báo đến sinh viên khóa 2016-2020 cần hoàn thành đăng ký chuyên ngành để đảm bảo quyền lợi học tập với các nội dung sau:

1. Các chuyên ngành đăng ký:

- Lịch sử Việt Nam

- Lịch sử thế giới

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Khảo cổ học

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Sinh viên đăng ký theo file mẫu đính kèm, thời gian nộp và yêu cầu theo lưu ý trong Phiếu đăng ký.

3. Ban cán sự in phiếu, phát và thu phiếu đăng ký của các thành viên trong lớp, nhập liệu file Excel đăng ký trước khi chuyển cho Khoa. Các vấn đề phát sinh sau đăng ký chuyên ngành, điều chỉnh chuyên ngành, Khoa sẽ thông báo cho sinh viên sau.

Để đảm bảo kế hoạch đào tạo và quyền lợi học tập, đề nghị Ban cán sự lớp và sinh viên năm 2, khóa 2016 - 2020 chấp hành nghiêm túc thông báo trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018 

KHOA LỊCH SỬ

Tải PHIEU DANG KY CHUYEN NGANH 2018 tại đây

Tải DON XIN CHUYEN CHUYEN NGANH 2018 tại đây

Tải mẫu DS đang ky chuyen nganh khoa 2016 - K42 tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.