TS. Nguyễn Trinh Nghiệu

LÝ LỊCH KHOA HỌCI. Thông tin cá nhân 
- Họ và tên: NGUYỄN TRINH NGHIỆU 
- Nơi đang công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - ĐHQG-HCM
- Chức vụ: Giảng viên
- Học vị: Tiến sĩ                                                             
- Địa chỉ liên lạc: Phòng A218, số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM
- Email: nghieuxhnv@yahoo.com.vn

II. Trình độ chuyên môn 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh 
- Chuyên môn: Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
- Đề tài luận án tiến sĩ: 

III. Quá trình công tác 

- Từ 1991 đến 2010: công tác tại Đại học Tổng hợp và Đại học KHXH&NV, Tp. HCM.
- Từ 2010 đến 2012: công tác tại Ban công tác chính trị & sinh viên, Đại học Quốc gia Tp. HCM. 
- Từ 2012 đến nay (2015): công tác tại Đại học KHXH&NV, Tp. HCM.

IV. Thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
- Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật (Giải 3), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 2001.

V. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu hiện nay
1. Chủ nghĩa khu vực
2. Lịch sử Mỹ
3. Nghiên cứu quốc tế 

VI. Hoạt động nghiên cứu khoa học (cập nhật đến 2014)

• Sách 

1. Sự hình thành Chủ nghĩa khu vực của ASEAN, (Tác giả), Nxb. ĐHQG-HCM, 2002.
2. Đổi mới nghiên cứu giảng dạy lịch sử, (Đồng tác giả), Nxb. Tổng hợp, Tp. HCM, 2008.
3. Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ, (Đồng tác giả), Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2011.
4. Nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam 1963, (Đồng tác giả), Nxb. Phương Đông, 2013.

• Bài báo khoa học 
1. “Những cơ sở phát triển chủ nghĩa quốc gia-dân tộc Mỹ từ sau Nội chiến đến trước chiến tranh thế giới lần I “, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 2010 (ISSN: 0868 – 3654).
2. “Những chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ , giai đoạn 1870 – 1900”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 2008 (ISSN: 0868 – 3654). 
3. “Bước đầu đánh giá vai trò của Thái Lan trong chiến tranh Việt Nam 1954-1975”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2011 (ISSN: 0868 – 2739).
4. “Quan hệ an ninh Thái - Mỹ giai đoạn chiến tranh Lạnh - một cách nhìn”. Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ, ĐHQG-HCM, (ISSN: 1859 - 0128).
5. “Những thay đổi trong chính sách an ninh - quốc phòng của Nhật Bản từ chiến tranh Lạnh đến nay dưới cơ chế an ninh chiến lược Nhật - Mỹ”, Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ, ĐHQG-HCM, 2009 (ISSN: 1859 - 0128).
6. “Chế độ nô lệ và sự chia rẽ xã hội Mỹ giai đoạn trước Nội chiến”, Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ, ĐHQG-HCM, 2009 (ISSN: 1859 - 0128).
7. “Vài nét về công tác xây dựng chính quyền cách mạng ở Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp, 1945 – 1954”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 2011 (ISSN: 0866-7497).
8. “Vấn đề đồng minh chiến lược của Việt Nam trong chiến tranh Lạnh”, Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ, ĐHQG-HCM, 2013 (ISSN: 1859 - 0128).
9. “Chế độ nô lệ và sự chia rẽ trong xã hội Mỹ”. Tạp chí Khoa học xã hội, năm 2013. 
10. “Discussion paper on the International Ph.D Program in ASEAN Studies”, Proceedings Hội nghị quốc tế AUN (Mạng lưới các đại học ASEAN) “Chương trình đào Quốc tế tiến sỹ chuyên ngành Nghiên cứu ASEAN”, Kuala Lumpur, 4/2008.
11. “Chủ nghĩa khu vực và quan hệ hợp tác ASEAN – EU trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “ Quan hệ ASEAN – EU trong bối cảnh mới của khu vực châu Á - Thái Bình dương”, TTKHXH&NVQG, tháng 11/2002.
12. “Nhật Bản, Trung Quốc với hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “ Nhật Bản và các nước tiểu vùng Mekong - mối quan hệ lịch sử”, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, tháng 10/2010.
13. “Sự thiết lập nền tự do dân chủ” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, 1954-1973”. Kỷ yếu hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần III “Việt Nam hội nhập và phát triển”. ĐHQGHN và TTKHXH VN, tháng 12/2008.
14. “Bản lãnh cách mạng của một thiên tài”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “ Kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”, Đại học Sài Gòn , tháng 5/2011.
15. “Quan hệ TháiLan - Hoa Kỳ và cuộc chiến tranh ở Việt Nam, giai đoạn 1954-1973”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những vấn đề khoa học và thực tiễn”. ĐHQG-HCM, trường ĐHKHXH&NV.
16. “Suy ngẫm về Lịch sử Thế giới, đối tượng và phương pháp tiếp cận”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận”. ĐHKHXH&NV HN và ĐHKHXH&NV TP.HCM.

• Tham gia dự án và đề tài nghiên cứu

1. Công Cuộc cải cách kinh tế ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và những bài học kinh nghiệm với Việt Nam (Tham gia), Cấp Bộ, 1998.
2. Chuyển biến trong quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ những thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX (Chủ nhiệm), Cấp Trường, 2007.
3. Sơ khảo sự hình thành dân tộc Mỹ và những tiền đề lịch sử của cách mạng tư sản Mỹ (1775-1783) (Chủ nhiệm), Cấp Trường, 2011.

VII. Thông tin khác
- Tham gia các chương trình trong và ngoài nước: 
+ Mạng Đại học ASEAN (AUN), tại Đại học Malayu (Xây dựng chương trình quốc tế đào tạo tiến sỹ ASEAN học), 2008.
+ Mạng Đại học ASEAN (AUN) (Xây dựng chương trình cử nhân ASEAN học), 2009.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.