Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Lịch sử 1977 - 2017

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

KHOA LỊCH SỬ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP KHOA LỊCH SỬ (1977 - 2017)

(Dự kiến)

 

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

 • - Nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của khoa Lịch sử, những đóng góp to lớn của khoa trong sự nghiệp phát triển chung của nhà trường, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • - Làm sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm đối với mỗi thành viên trong khoa, tạo thêm sự gắn bó giữa thầy - trò,  đồng nghiệp.
 • - Xây dựng mạng lưới liên kết với các cựu sinh viên khoa, nhằm phục vụ cho sự phát triển của khoa và của trường trong giai đoạn tới.
 • - Giúp cho sinh viên thêm hiểu biết, tin tưởng, tự hào về khoa và ngành nghề họ đã lựa chọn.
 • 1.2. Yêu cầu
 • - Đạt được những mục tiêu đề ra, tạo động lực phát triển mới.
 • - Tập hợp được đông đảo các thế hệ cán bộ viên chức, nhà giáo, sinh viên của khoa.
 • - Các thành viên trong Ban tổ chức phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sự kiện.
 • - Tổ chức chu đáo, trng thể, khoa học, tiết kiệm.
 • - Qua buổi lễ lưu lại những ấn tượng tốt về khoa trong lòng quan khách và các thế hệ thầy, trò đến tham dự, thúc đẩy lòng tự hào, trách nhiệm với các thế hệ học trò hiện tại và tương lai, cùng với sự phát triển của khoa một cách vững chắc.

2. Thời gian, địa điểm

 • - Thời gian: dịp Lễ 30/4/2017.
 • - Địa điểm: Hội trường nhà D, Trường Đại học KHXH&NV, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự

 • - Toàn thể cán bộ giảng viên, công chức, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các khóa đã từng tham gia công tác, học tập tại khoa.
 • - Khách mời trong trường, các đơn vị, cá nhân có cộng tác với khoa.
 • 4. Tổ chức thực hiện
 • 4.1. Thành lập các ban và tiểu ban thực hiện
 • + Thành lập 2 ban:
 • - Ban Cố vấn
 • - Ban Tổ chức

   + Thành lập 4 tiểu ban:

 • Tiểu ban nội dung
 • Tiểu ban liên lạc
 • Tiểu ban hậu cần
 • Tiểu ban lễ tân
 • 4.2. Phân công công việc cho các ban
 • 4.2.1. Ban tổ chức

  Xây dựng kế hoạch hoạt động chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa, điều phối chung các hoạt động của các tiểu ban.

   4.2.2.  Tiểu ban nội dung

 • - Xây dựng kế hoạch chung, kế hoạch chi tiết và các tài liệu liên quan đến lễ kỷ niệm.
 • - Thiết kế chương trình lễ kỷ niệm 40 năm (có kịch bản).
 • - Xuất bản ấn phẩm chào mừng lễ kỷ niệm 40 năm.
 • - Phối hợp tổ chức các hoạt động tiền sự kiện (nếu cần).
 • - Liên hệ để có các bài viết trên báo, đài, website của trường, khoa về 40 năm xây dựng và phát triển của khoa, viết thư ngỏ, thư mời.
 • 4.2.3. Tiểu ban liên lạc
 • - Liên lạc với các thầy, cô giáo đã tham gia giảng dạy tại khoa.
 • - Liên lạc đến các cựu sinh viên, NCS, học viên cao học của khoa trong các thời kỳ (lập mạng liên lạc gồm những đầu mối chính).
 • - Trực điện thoại, website để liên hệ.
 • - Vận động sự ủng hộ của các tổ chức, đoàn thể và các thế hệ thầy, trò khoa Lịch sử.
 • - Phối hợp với ban nội dung để lên danh sách khách mời.
 • - Phối hợp với ban Lễ tân tiếp đón khách trong thời gian buổi lễ.
 • 4.2.4. Tiểu ban hậu cần
 • - Phối hợp với ban liên lạc để cùng vận động, quyên góp quỹ và thực hiện công tác truyền thông.
 • - Chuẩn bị và phục vụ tốt công tác hậu cần trong các hoạt động.
 • - Lập dự toán cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa.
 • - Quản lý quỹ, lập kế hoạch chi tiêu theo chỉ đạo của BTC.
 • - Chuẩn bị hội trường (phông màn, âm thanh, máy phát điện,…).
 • - Chuẩn bị quà/đồ kỷ niệm cho khách, hoa, nước uống,…
 • - Bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các khách mời ở xa.
 • - Phối hợp với ban Lễ tân chuẩn bị địa điểm liên hoan.
 • 4.2.5.Tiểu ban Lễ tân
 • - Tổ chức đón tiếp đại biểu, khách mời.
 • - Chuẩn bị địa điểm và thực đơn cho buổi liên hoan.
 • - Phối hợp với ban nội dung chuẩn bị thư mời, đưa thư mời.
 • - Phối hợp với tiểu ban hậu cần chuẩn bị quà/đồ lưu niệm cho khách mời.
 • - Lập danh sách khách mời, thiết kế và in giấy mời theo mẫu.

5. Dự kiến nhân sự cho các bộ phận

5.1. Ban cố vấn

- PGS-TS. Võ Văn Sen

- TS. Lê Hữu Phước

- TS. Nguyễn Khắc Cảnh

- PGS-TS. Nguyễn Văn Hiệp

- PGS-TS. Hà Minh Hồng

5.2. Ban tổ chức

- Trưởng ban - Nguyễn Ngọc Dung

- Phó ban thường trực – Lưu Văn Quyết

- Phó ban – Trần Thuận

- Phó ban – Đỗ Ngọc Chiến

- Phó ban – Phạm Thị Ngọc Thu

- Ủy viên – Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội sinh viên, Trưởng các CLB của Khoa.

 • 5.3. Tiểu ban nội dung

 • -  Trần Thuận – Trưởng tiểu ban

 • -  Hà Minh Hồng – Phó trưởng tiểu ban

  -  Hồ Sơn Diệp - Ủy viên

  -  Huỳnh Bá Lộc - Ủy viên

  -  Nguyễn Đình Thống - Ủy viên

  -  Phan Văn Cả - Ủy viên

  5.4.Tiểu ban liên lạc

  - Lưu Văn Quyết - Trưởng tiểu ban
 • Dương Kiều Linh - Phó trưởng tiểu ban
 • - Đỗ Thị Hạnh - Ủy viên
 • - Triệu Thị Nhân Hậu - Thư ký
 • - Nguyễn Thị Lan Anh - Thư ký
 • - Ban Chấp hành Đoàn - Hội SV - Ủy viên
 • 5.5. Tiểu ban Hậu cần
 • - Đỗ Ngọc Chiến – Trưởng tiểu ban
 • - Ngô Tuấn Phương – Phó trưởng tiểu ban
 • - Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ủy viên
 • - Hà Thị Kim Chi - Ủy viên
 • - Võ Thị Ánh Tuyết - Ủy viên
 • - Đại diện Đoàn - Hội SV khoa - Ủy viên

  5.6. Tiểu ban Lễ tân

 • - Phạm Thị Ngọc Thu – Trưởng tiểu ban
 • - Võ Thị Xuân Hương – Phó trưởng tiểu ban
 • - Phạm Thị Ngọc Thảo - Ủy viên
 • - Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên
 • - Nguyễn Thị Phương - Ủy viên
 • - Phạm Thị Phương - Ủy viên
 • - Nguyễn Thị Hà - Ủy viên
 • - Đặng Thị Minh Phượng - Ủy viên

6. Tiến độ thực hiện

 

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

Tháng 11/2015

Lập kế hoạch

Ban tổ chứcĐến trước 30/4/2016 (giai đoạn triển khai)

- Thông tin tuyên truyền, lập mạng liên lạc

- Tập hợp và lập danh sách khách mời, các mạng lưới để liên hệ.

- Vận động tài chínhTiểu ban liên lạc- truyên thông và tiểu ban hậu cần

Đăng ký hội trường nhà D

Tiểu ban hậu cần

Chuẩn bị bản thảo các ấn phẩm

Tiểu ban nội dung

Trước 2/6/2016

(sơ kết tình hình triển khai công việc)

Các Tiểu ban sơ kết công tác chuẩn bị

Trưởng Ban tổ chức , các Tiểu ban

Trước 28/2/2017

(hoàn thành mọi nội dung chuẩn bị)

Các Tiểu ban rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị của mình

Trưởng Ban tổ chức, các Tiểu ban

Trước 15/4/2017

Hoàn tất công tác chuẩn bị, kể cả việc gửi thư mời

Trưởng BTC, các Tiểu ban

28/4/2017

Lễ kỷ niệm 40 năm khoa Lịch sử


 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa, đề nghị các tất cả các cán bộ, giảng viên trong khoa căn cứ vào nhiệm vụ được giao để phối hợp thực hiện.

 

                                                                            

                                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                PGS. TS Nguyễn Ngọc Dung


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.