Cán bộ - Giảng viên Khoa Lịch sử

[cập nhật đến tháng 6/2018]

 
 
 
 
Trưởng Khoa, 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa
 
 
       
       
   
   
TS. Lưu Văn Quyết
Phó Trưởng Khoa, Bí thư chi bộ
 
 PGS. TS. Trần Thuận
Phó Trưởng Khoa
 ThS. Đỗ Ngọc Chiến
Phó Trưởng Khoa
       
       

 
     

PGS. TS Hà Minh Hồng
BM
Lịch sử Việt Nam
 PGS. TS Phạm Đức Mạnh
BM
Khảo cổ học

       
       
       
 TS. Nguyễn Thị Phương
Trưởng BM Lịch sử Đảng 
CSVN

 TS. Đỗ Thị Hạnh
Trưởng BM
Lịch sử thế giới
PGS. TS Trần Thị Thu Lương
BM Lịch sử Việt Nam
PGS. TS Hoàng Văn Việt
BM Lịch sử thế giới
       
       
 
 


 
 
 TS. Hồ Sơn Diệp
BM Lịch sử Đảng CSVN

TS. Nguyễn Đình Thống
BM Lịch sử Đảng CSVN


       
       

 
     

 

 

 TS. Dương Kiều Linh
BM Lịch sử Đảng CSVN
 TS. Phí Ngọc Tuyến
BM Khảo cổ học
CN. Triệu Thị Nhân Hậu
BM Lịch sử thế giới

       
       
     
 
 ThS. Nguyễn Lệ Thủy
BM Lịch sử Đảng CSVN

 

 ThS. Phạm Thị Ngọc Thảo
Q. Trưởng BM Khảo cổ học

       
       
 
     
 TS. Phan Văn Cả
BM Lịch sử thế giới

 

ThS. Dương Thành Thông

BM Lịch sử Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hà
BM Khảo cổ học
     
 
       
 
     
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
BM Lịch sử Việt Nam

ThS. Phạm Thị Phương
BM Lịch sử Việt Nam

TS. Huỳnh Bá Lộc
BM Lịch sử Việt Nam
ThS. Võ Thị Ánh Tuyết
BM Khảo cổ học
       
       
   
   
 ThS. Hà Thị Kim Chi
BM Khảo cổ học
ThS. Thái Vĩnh Trân
BM Lịch sử Việt Nam

ThS. Võ Thị Xuân Hương
Giáo vụ hệ chính quy


       
       
       

 

     
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.