Thông báo mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo số 108/TB-ĐHVHHCM về việc mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long” với một số nội dung chính sau:


1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến tổ chức một ngày, vào thứ Sáu ngày 30/10/2020.


2. Địa điểm tổ chức Hôi thảo: Dự kiến tổ chức tại tỉnh Kiên Giang


3. Thời gian nhận bài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/09/2020.


4. Địa chỉ nhận bài và liên hệ:

- Địa chỉ nhận bài:

Ông Nguyễn Thái Hòa, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, hoặc gửi bài tham luận qua email: hoithaonhanluc2020@gmail.com, điện thoại liên hệ: 0914114323.

Hoặc ông Phan Đình Dũng, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, hoặc gửi bài tham luận qua email: hoithaonhanluc2020@gmail.com, điện thoại liên hệ: 0919486676.


- Thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.35190320; Di động: 0902331789; email: thamnguyen@hcmuc.edu.vn


>>> Xem chi tiết thông báo tại đây


Nguồn: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.