Thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Khoa Lịch sử tiếp tục nhận hồ sơ xét Tốt nghiệp đợt 2/2018 cho đến hết ngày 15/6/2018

Theo Thông báo ngày 25 tháng 4 năm 2018, Khoa Lịch sử nhận hồ sơ xét Tốt nghiệp đợt 2/2018 đến hết ngày 31/5/2018.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho sinh viên Khóa 2014-2018 có thể xét tốt trong đợt này, Phòng Đào tạo có ý kiến tăng thời gian nộp hồ sơ xét Tốt nghiệp đến ngày 15/6/2018.

Sinh viên khóa 2014 đã đủ các chứng chỉ theo quy định (Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng), hoặc đã có kết quả đạt ngoại ngữ mà chưa được cấp chứng chỉ, có thể nộp hồ sơ để xét trong đợt này (Điểm trong học kỳ 8 thì Khoa và Phòng Đạo tạo chịu trách nhiệm hoàn thành để đủ điều kiện xét TN cho sinh viên).

Trân trọng trong báo.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.