Thông báo về việc mời viết tham luận Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"

- Thời gian tổ chức: ngày 17/8/2020.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường A5.8, Học viện Cán bộ TP.HCM.

- Thời hạn nhận tóm tắt và toàn văn tham luận: ngày 17/7/2020.

- Thông báo chấp nhận tham luận: ngày 10/8/2020.


 >> Xem toàn văn Thông báo tại đây

Nguồn: PHÒNG ĐN&QLKH


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.