Thông báo về việc tham gia viết bài hội thảo khoa học “Nghệ thuật sân khấu Dù kê - 100 năm hình thành và phát triển”

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, theo Thông báo số 461/TB-XHNV-ĐN&QLKH của Phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học thông tin đến giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người quan tâm về việc tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Nghệ thuật sân khấu Dù kê - 100 năm hình thành và phát triển” với thông tin chi tiết như sau:


- Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 25/10/2020.


- Địa điểm tổ chửc: Hội trường E21.105, Khu Thực hành Biểu diễn - Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.


- Thời hạn nộp bài: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2020.


>>>Xem chi tiết thông báo tại đây


Nguồn: PHÒNG ĐỐI NGOẠI & QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.