Hội thảo khoa học lần thứ nhất về Nhà tù Bà Rá

Ngày 28/6/2016 tại Hội trường Nhà khách thị xã Phước Long, Khoa Lịch sử đã phối hợp cùng ban Tuyên giáo Thị ủy Phước Long tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ nhất về Nhà tù Bà Rá.

Hội thảo đã đón tiếp khoảng 150 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành tỉnh Bình Phước, Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Phòng Khoa học Quân sự Quân Khu 7, Trung tâm lưu trữ Quốc gia 2, Tạp chí Văn thư lưu trữ Văn phòng phía Nam, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, lãnh đạo Phòng Lịch sử, lãnh đạo tỉnh Bến Tre, các cơ quan thông tấn báo chí,... Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long, các đồng chí nguyên Thường vụ Huyện, Thị ủy đang sinh sống trên địa bàn và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể thị xã, Đảng uỷ, UBND các xã, phường. Hội thảo là nơi chia sẻ, thảo luận những ý kiến đóng góp của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học và tiếp cận những tài liệu lịch sử quý giá để công trình lịch sử đảm bảo chính xác về nội dung, khách quan, khoa học.

Đây là hội thảo khoa học nhằm làm sáng tỏ truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Phước Long, Bình Phước từ khi có Đảng đến Cách mạng tháng Tám, làm rõ những giá trị lịch sử cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng chống chế độ lao tù ở Bà Rá trong thời kỳ 1940-1945, góp phần vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Nam Bộ nói chung, Bình Phước nói riêng dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. Xác định rõ cơ sở khoa học cho việc phục dựng di tích nhà tù Bà Rá trong tổng thể di tích lịch sử văn hóa ở Phước Long, hình thành hệ thống địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
PGS.TS Phạm Đức Mạnh, Trường Đại học KHXH &NV TP.HCM trình bày tham luận tại hội thảo.

Nội dung khoa học của Hội thảo với chủ đề: Nhà tù Bà Rá và đấu tranh chống chế độ lao tù (1940 – 1945) trong đó có phân tích bối cảnh lịch sử và việc xây dựng nhà tù -"Trại lao động đặc biệt ở Bà Rá", chế độ lao tù và đấu tranh của tù nhân (trước 8/1945) và vấn đề phát huy giá trị lịch sử truyền thống đấu tranh ở Bà Rá – Phước Long.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2016, Kế hoạch tổ chức Hội thảo đã được triển khai thực hiện đồng bộ; đặc biệt là khoa Lịch sử của Trường Đại học KHXH và NV TP. HCM đã xây dựng kế hoạch, nội dung khoa học của chủ đề hội thảo gồm nhiều vấn đề nghiên cứu, đã tiến hành điều tra khảo sát thực địa, đã mời các nhà khoa học các cơ quan khoa học, các nhà chuyên môn sưu tập, nghiên cứu các vấn đề xoay quanh chủ đề hệ thống nhà tù ở Bà Rá và cuộc đấu tranh của tù nhân trong thời kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945.

Hội thảo đã nhận được 45 bài báo cáo khoa học từ các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng dạy từ các cơ quan khoa học như: Trường Đại học KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 7, Cục Công tác phía Nam của Bộ Văn hóa – TT & DL, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Hội Khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý di tích Sở Văn hóa tỉnh Bình Phước,  Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thị ủy Phước Long, Phòng Văn hóa thông tin,…. Ban tổ chức hội thảo đã chọn 39 bài
báo đưa vào Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Đây là nguồn tư liệu quý, phong phú, từ nhiều nguồn, nhìn nhận ở nhiều góc độ, có giá trị khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý, quy hoạch di tích lịch sử của địa phương.

Đ/c Nguyễn Hoàng Thái, Tỉnh ủy viên –Bí thư Thị ủy thay mặt Ban chủ trì hội thảo khẳng định việc tổ chức hội thảo là hết sức cần thiết, thông qua hội thảo này đã tập trung làm rõ 2 nội dung chính, đó là khẳng định giá trị lịch sử của di tích cũng như vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Nhà tù Bà Rá. Đây là căn cứ quan trọng để thị xã từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học để di tích nhà tù Bà Rá được công nhận và phục dựng trở thành địa chỉ Đỏ cho hoạt động về nguồn, nơi giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cũng là nơi kết nối các di tích - điểm đến du lịch trong quần thể di tích của thị xã Phước Long nói riêng và tỉnh Bình Phước, Đông Nam bộ nói chung. Là động lực quan trọng để thị xã Phước Long phát triển trong tương lai.

Các đ/c Lãnh đạo thị xã trao đổi với các đại biểu tại khu trưng bày triển lãm, hình ảnh

 

Tác giả: Minh Thùy
Nguồn: Ban tuyên giáo thị ủy Phước Long

http://phuoclong.binhphuoc.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.