Thông báo đặt hàng viết tham luận Hội thảo khoa học “Kinh tế số - tác động, cơ hội và khả năng tận dụng của Việt Nam” của Đại học Quốc gia TP.HCM

Theo Thông báo số 416/TB-XHNV-ĐN&QLKH, ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Phòng Đối ngoại và Quản lý Khoa học (ĐN&QLKH), thông báo về việc đặt hàng  viết tham luận Hội thảo khoa học “Kinh tế số - tác động, cơ hội và khả năng tận dụng của Việt Nam” của Đại học Quốc gia TP.HCM với nội dung như sau:


- Thời hạn nhận toàn văn tham luận: ngày 20/7/2020;

- Địa chỉ gửi tham luận: thitnb@vnuhcm.edu.vn.


Xem tập tin đính kèm để biết rõ hơn thông tin liên quan đến Hội thảo.Nguồn: PHÒNG ĐN&QLKH

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.