THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ NAFOSTED - FWO NĂM 2020.

Phòng Hành chính – Tổng hợp kính gửi quý thầy cô Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ NAFOSTED - FWO năm 2020.


link 1:  https://oms.nafosted.gov.vn/oms_fwo/account/index.php    

link 2: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-chuong-trinh-hop-tac-song-phuong-nafosted-fwo-nam-2020/

 

Xem chi tiết thông báo tại đây 


Nguồn: PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.