Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 và Học bổng Mobifone năm học 2018-2019

Theo thông tin từ Phòng Công tác Sinh viên của Nhà Trường, Website Khoa Lịch sử thông tin tới các bạn sinh viên các thông tin Giải thưởng Vừ A Dính và  Học bổng Mobifone như sau:

I. Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

1. Số lượng: 01 cá nhân hoặc 01 tập thể sinh viên.

2. Đối tượng:
- Cá nhân: Sinh viên là người dân tộc ít người, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình, công trình hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Ưu tiên cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
- Tập thể: Tập thể sinh viên (không nhất thiết là sinh viên người dân tộc ít người) đã có công trình nghiên cứu khoa học, những việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo;
- Cá nhân và tập thể chưa từng nhận giải thưởng Vừ A Dính.

3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn đăng ký tham gia dự tuyển Giải thưởng Vừ A Dính (viết tay);
- Bản báo cáo các thành tích, sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Hạn nộp: Hồ sơ dự tuyển nộp tại phòng Công tác sinh viên trước ngày 07/3/2019.

>>Xem chi tiết Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 tại đây


II. Học bổng Mobifone Năm học 2018-2019

1. Số lượng: 05 suất.

2. Giá trị học bổng: 10.000.000 đ/suất.

3. Điều kiện xét tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung;
- Kết quả học tập năm học 2017 - 2018 ≥ 8.0; kết quả rèn luyện ≥ 85;
- Có hoàn cảnh khó khăn như: hộ nghèo, mồ côi, khuyết tật;
- Đã tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2018 – 2019.

4. Hồ sơ dự tuyển:

- Thư đề đạt nguyện vọng (tải mẫu);
- Bảng điểm năm học 2017 – 2018 có xác nhận của trường;
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;
- Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng;
- Các giấy khen, chứng nhận về thành tích, hoạt động, NCKH (nếu có).

- Hạn nộp: Hồ sơ học bổng của sinh viên vui lòng gửi về Phòng CTSV trước ngày 15 tháng 3 năm 2019.

>>Xem chi tiết Học bổng Mobifone Năm học 2018-2019 tại đây


PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.