Thông báo lịch tiếp nhận tân Học viên cao học, Nghiên cứu sinh (đợt 2 năm 2018) Khoa Lịch Sử

Căn cứ Công văn Số 964/ XHNV-SĐH V/v tiếp nhận học viên nhập học đợt 2 năm 2018, do Trưởng phòng Sau đại học ký ngày 18 tháng 12 năm 2018. Nay Khoa Lịch sử xin thông báo lịch tiếp nhận tân Học viên cao học, Nghiên cứu sinh (nhập học đợt 2 năm 2018) như sau:
Thời gian: Từ 14:00 - 16:00, chiều thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2019;
Địa điểm: Văn phòng Khoa Lịch sử (A.215), Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Địa chỉ số: 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM.
Kính báo học viên thu xếp tham dự!

>> Chi tiết Thông báo Lịch đón Tân học viên Sau đại học khóa 2_2018<<

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.