Thông báo chương trình "Gặp gỡ tháng 5" và giới thiệu chuyên ngành năm 2017

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAM GIA BUỔI ĐỐI THOẠI “GẶP GỠ THÁNG 5”

VÀ GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH NĂM 2017

 

Nhằm tạo điều kiện xây dựng mối quan hệ khăng khít hơn giữa Ban chủ nhiệm Khoa, giảng viên và sinh viên các khóa, đồng thời là cơ hội để sinh viên năm 2 hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo các chuyên ngành, Khoa Lịch sử tổ chức Chương trình đối thoại “Gặp gỡ tháng 5”giới thiệu chuyên ngành năm 2017. Đây là chương trình được tổ chức hàng năm với sự tham gia của Chi ủy - Ban chủ nhiệm Khoa, giáo viên chủ nhiệm, các giảng viên, chuyên viên hỗ trợ đào tạo trong Khoa và sinh viên các khóa. Buổi gặp gỡ là cơ hội để sinh viên trình bày những suy nghĩ, nguyện vọng, đề xuất những ý kiến của mình với BCN Khoa, cũng là dịp để BCN, các thầy cô gặp gỡ, nắm bắt tâm tư của sinh viên trong học tập, tổ chức đời sống, cơ hội nghề nghiệp khi ra Trường,…

Trong chương trình, BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn cũng tiếp tục giới thiệu về chương trình đào tạo của từng chuyên ngành cho sinh viên năm 2 (khóa 2015-2019) sau khi đã trãi qua 4 học kỳ đầu với các môn học khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành, giúp cho sinh viên hiểu rõ tính đặc thù ngành nghề trước khi quyết định đăng ký vào một chuyên ngành cụ thể vào năm thứ 3.

Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo cho cán bộ giảng viên của Khoa, sinh viên các khóa tham gia đầy đủ để buổi đối thoại và giới thiệu chuyên ngành đạt hiệu quả tốt.

Thời gian: từ 8h00 đến 11h00 ngày 29/5/2017 (sáng Thứ Hai)

Địa điểm: Phòng A1-03, Cơ sở Thủ Đức, Trường Đại học KHXH&NV

(Cán bộ giảng viên Khoa đi xe đưa đón của Trường tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng lúc 6h05 hoặc 7h10).

Ban Chủ nhiệm Khoa đề nghị các cán bộ, giảng viên khoa sắp xếp tham dự chương trình như đã thông báo. Ban chấp hành Đoàn Khoa, Liên - chi hội sinh viên và Ban cán sự các lớp chịu trách nhiệm thông báo đến tập thể lớp để sinh viên tham dự đông đủ.

Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 PGS.TS NGUYỄN NGỌC DUNG

 

Lưu ý: Sinh viên Đăng ký tham dự chương trình "Gặp gỡ tháng 5" và giới thiệu chuyên ngành năm 2017 tại link này

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.