Kỷ yếu sinh viên 5 tốt tiêu biểu khoa Lịch sử năm 2014

Năm học 2014 – 2015 đánh dấu bước phát triển mới trong Phong trào “Sinh viên 5 tốt” của khoa Lịch sử với hơn 40 sinh viên 5 tốt cấp chi hội, 21 sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội và 01 sinh viên 5 tốt cấp trường.


Ban Chấp hành Đoàn – Hội khoa đã chọn ra trong số đó 05 bạn "Sinh viên 5 tốt" tiêu biểu nhất và xây dựng thành Kỷ yếu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu khoa Lịch sử năm 2014. Sau đây Doanhoilichsu xin được giới thiệu Kỷ yếu đến các bạn đọc trong và ngoài khoa.

Đoàn - Hội Lịch sử
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.